Annons

Prozac godkänt för behandling av barn i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt SSRI-preparatet Prozac vid behandling av depression och/eller tvångssyndrom hos barn och ungdomar. Men patentet har gått ut och företaget har inga planer på att göra en europeisk ansökan.

20 jan 2003, kl 17:05
0

Annons

Prozac (fluoxetin), som i Sverige säljs under namnet Fontex är det första SSRI-preparat som godkänts för depressionsbehandling av barn och ungdomar.
Godkännandet baseras på två placebokontrollerade studier som båda visade på effekt. I en studie fann man tendenser till att ungdomar som behandlas med preparatet minskar i vikt och längd jämfört med placebogruppen. Läkemedelsföretaget har gått med på att göra en uppföljande studie för att se om barnens tillväxt också påverkas i ett längre perspektiv.
Företaget, Eli Lilly, har inga planer på att få medlet godkänt i Europa för den här gruppen.
? Nej, barn är en knepig grupp att behandla. Och för att göra en ansökan i Europa skulle det krävas europeiska studier som visar på effekt, säger Peter Norrman på Eli Lilly i Sverige.
Företagets patent på substansen gick också ut för en tid sedan.