Annons

Provköp av läkemedel kan bli tillåtet

Tillsynsmyndigheten ska kunna skicka unga personer för att provköpa
läkemedel och se om handeln kontrollerar åldersgränserna. Det föreslår
en utredning.

4 apr 2012, kl 12:48
0

Annons

Provköpsutredningen har nu lämnats över till Socialdepartementet. I utredningen förslås lagändringar som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att låta en ung person provköpa tobak, folköl och receptfria läkemedel för att se om handeln kontrollerar legitimation på köparen. Provköparen måste ha fyllt 18 år och snarast efter ska handlaren underrättas om köpet. Syftet med lagförslagen är att ge myndigheterna möjlighet att effektivt kunna bedriva tillsyn av annars svårkontrollerade områden.

Förslaget gäller kontrollköp av receptfria läkemedel hos detaljhandeln och Läkemedelsverket och kommunerna får möjlighet till provköp. Arbetsgruppen föreslår inte att kontrollköp vid servering av alkohol införs eftersom man inte tycker att det finns tillräckligt starka skäl för det.  

– Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppens förslag ska nu skickas på remiss och målet är att lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2013.