Annons

Priskrig på generikamarknaden kan ge billigare läkemedel

Konkurrenterna följde omedelbart efter när Uppsalabaserade Medeca Pharma sänkte priset på sina generiska läkemedel.

26 okt 2001, kl 18:29
0

I Sverige vädrar det växande antalet företag med generiska läkemedel som affärsidé morgonluft tack vare regeringens förslag om aktivt byte till billigare generika på apoteken.

? Vi blev positivt överraskade av förslaget. Läkemedelsmarknaden blir nu mer lik en normal marknad där priset får en större betydelse, säger Håkan Josefsson, vd för GEA Läkemedel och ordförande svenska generikaföretagens branschorganisation FGL (Föreningen för generiska läkemedel).

Besparingspotentialen är kanske större än vad regeringen anar. När det lilla generikaföretaget Medeca Pharma nyligen halverade priserna på generiskt aciklovir och ranitidin följde konkurrenterna inte oväntat efter.

Olika bud om prisnivån

Sänkningarna illustrerar att en prissänkningspotential för åtminstone vissa generika tycks finnas.

? Generikaföretagen tillhör de mest lönsamma i läkemedelsbranschen enligt en granskning av företaget Dun & Bradstreet. Ett av skälen till den höga prisnivån i Sverige är att man inte behöver prisförhandla med RFV vid introduktionen av nya generika. Man får i princip sätta vilket pris man vill. Det faktum att slutenvården ofta lyckas förhandla sig till stora rabatter tyder också på att prisnivån är hög, säger Ingegerd Larsson, vd på Medeca.

? Priserna är exempelvis betydligt lägre i Storbritannien och länder i södra Europa. Parallellimport av generika skulle faktiskt inte vara en omöjlighet.

På Riksförsäkringsverket saknar man uppgifter om priserna på generika i Sverige ligger högt eller lågt. Personal vid verkets läkemedelsenhet bekräftar dock att RFV överväger att göra en internationell jämförelse av generikapriser.

Enligt Håkan Josefsson är prisläget inte speciellt högt i Sverige.
? I ett nordiskt perspektiv är det definitivt inte så, vi ligger relativt lågt.

Branschkritik

Enligt en rundringning som Läkemedelsvärlden gjort är Medeca Pharmas prissänkning måttligt populär inom den svenska generikabranschen. Eftersom de andra företagen tvingats följa efter ifrågasätter en branschföreträdare att företaget ?vunnit något mer än en stunds uppmärksamhet?. En annan ?förstår inte vad de (Medeca) sysslar med?.

Medeca får också kritik för de jämförelser man använt sig av i sitt pressmaterial. Här jämförs företagets Ranitidine Ranbaxy med Losec Mups, läkemedel som har olika verkningssätt och inte är generiskt utbytbara. En chef inom generikabranschen säger till Läkemedelsvärlden att han ?undrar vad NBL har att säga om detta?.

? Vi anger bara att det är en jämförelse av behandlingar på samma indikation, magsårsprofylax i en månad, förklarar Ingegerd Larsson.