Annons

Pneumokockvaccin för barn nu även godkänt för vuxna

Prevenar 13, Pfizers barnvaccin mot pneumokocker, har godkänts av EU-kommissionen för vaccinering av vuxna. Pneumokockinfektioner ligger bakom många vanliga sjukdomar som luftvägs-, öron- och bihåleinflammationer.

15 dec 2011, kl 12:12
0

Annons

EU-kommissionen har godkänt en utökad indikation för Prevenar 13 till att även omfatta förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom orsakade av Streptococcus pneumoniae för personer över 50 år.

Pneumokockinfektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae och ligger till en betydande del bakom vanliga sjukdomar som luftvägs-, öron- och bihåleinflammation. Pneumokocker kan även orsaka lunginflammation och mycket allvarliga och livshotande infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, så kallad invasiva pneumokockinfektioner. Pneumokockorsakad lunginflammation är en av de främsta orsakerna till dödsfall hos vuxna i världen.

Pneumokockinfektioner drabbar främst barn under två år samt personer över 50 år, när immunförsvaret generellt börjar försvagas. Även personer med nedsatt immunförsvar och riskgrupper med kroniska sjukdomar som lungsjukdom, diabetes och hjärt-kärlsjukdom är särskilt utsatta.

? Med en allt större åldrande befolkning kan vaccination minska risken, både för sjukdom och för dödsfall bland en stor grupp i samhället, vilket också är kostnadsbesparande. Vaccinering kan dessutom bidra till en minskad antibiotikaanvändning, säger Lars Rombo, professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna samt överläkare vid infektionskliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna.