Annons

Nytt antibiotikum godkänt

EU-kommissionen har nu godkänt det nya läkemedlet, Dificlir
(fidaxomicin). Det är det första läkemedlet i en ny klass makrocykliska
antibiotika.

14 dec 2011, kl 13:24
0

Annons

I slutet av september rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att EU-kommissionen skulle godkänna Dificlir (fidaxomicin). Läkemedlet godkänns för att behandla inflammation i tarmen och svår diarré orsakad av Clostridium difficile.

Infektion av Clostridium difficile är vanligt på sjukhus och fallen har ökat under de senaste 20 åren, speciellt bland äldre. Studien som låg bakom godkännandet visade att fidaxomicin var minst lika effektivt som vankomycin, som vanligen används, mot Clostridium difficile, men att infektionen inte återkom lika ofta inom 30 dagar efter avslutad behandling. Dificlirs nya verkningsmekanism minskar också risken för resistens mot andra antibiotika, enligt EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP. 1 164 personer ingick i studien.