Annons

Kloka Listan 2012 rekommenderar TNF-hämmare

När Stockholms lista över rekommenderade läkemedel för 2012, Kloka Listan, offentliggörs idag är en av nyheterna att diklofenak har plockats bort. En annan att TNF-hämmande läkemedel rekommenderas som ett alternativ när annan konventionell medicinsk behandling inte räcker till eller är olämplig.

15 dec 2011, kl 14:01
0

Annons

Idag offentliggör läkemedelskommittén (SLK) inom Stockholms läns landsting nästa års rekommendationslista för läkemedel, Kloka Listan 2012. För första gången rekommenderas två TNF-hämmande läkemedel, adalimumab (Humira) och infliximab (Remicade).

SLK menar att TNF-hämmare används på god vetenskaplig grund vid reumatoid artrit och vid inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom och ulcerös colit). Därför rekommenderas de från och med 2012, som ett alternativ när annan konventionell medicinsk behandling inte räcker till eller är olämplig.

Diklofenak har plockats bort i nästa års lista och ersätts med naproxen. Anledningen är att diklofenak har visats sig ge en ökad risk för hjärtinfarkt, även vid korttidsbehandling.

? Att vi tar bort diklofenak visar värdet av att följa upp läkemedelsbehandling under en längre period för att säkerställa biverkningsprofilen på ett preparat. Långsiktig forskning har gett oss ny kunskap om att ett av våra mest använda läkemedel kan ge allvarliga biverkningar, säger Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté, till Janusinfo.

Ett nytt terapiområde har kommit till i nästa års lista; sexuellt överförbara sjukdomar. Doxycyklin rekommenderas vid klamydia och podofyllotoxin rekommenderas vid behandling av kondylom.

Den 18 januari finns den webbaserade versionen av Kloka Listan tillgänglig, inklusive motiveringar.