Annons

Paranova tar strid om parallellimportpris

Det danska företaget Paranova som just inlett parallellimport av läkemedel till Sverige utmanar etablissemanget direkt. När man inte fick igenom sitt pris på Imigran överklagades Riksförsäkringsverkets beslut till regeringen. Samtidigt lanseras medlet utanför läkemedelssubventionen.

18 jul 2002, kl 23:48
0

Tio procent. Det är en magisk gräns för företag som parallellimporterar läkemedel till Sverige. Är inte parallellimportören beredd att lägga sig tio procent lägre i pris än det som gäller för originaltillverkaren avslår Riksförsäkringsverket ansökan. Så hände till exempel för Cross Pharma som förra sommaren ville få igenom en mindre prisskillnad för Imigran. Konsekvensen blev att Cross Pharma avregistrerade produkten.
Nu är det åter dags för motsättningar kring Imigran. Paranova, en danskbaserad parallellimportör som i slutet av mars inledde sin verksamhet i Sverige, har begärt att få sälja Imigran till ett pris som är fem procent lägre än GlaxoWellcomes.
? Det finns helt enkelt inga marginaler för att gå ner tio procent på Imigran, säger Ulf Janzon, VD för Paranova Läkemedel AB.
? Vi har inte haft anledning att gå ifrån inställningen att ett parallellimporterat läkemedel ska vara minst tio procent billigare, säger Catharina Lindberg, chef för Riksförsäkringsverkets enhet för läkemedelsfrågor.


Landstingen samråder
Sedan 1 januari 1997 ska Riksförsäkringsverket samråda med Landstingsförbundet om prissättning på läkemedel.
? Vi anser att man inte generellt ska säga nej till ett lägre pris, även om det inte är tio procent lägre. Vi är tveksamma till en absolut gräns på tio procent, säger Ann Mansvik på Landstingsförbundet.
Paranova har överklagat Riksförsäkringsverkets avslagsbeslut till regeringen, där Socialdepartementet ska ta ställning till överklagandet.
? Vi ifrågasätter beslutet av två skäl. Det ena är om Riksförsäkringsverket har befogenhet att slå fast att ett parallellimporterat läkemedel ska vara tio procent billigare. Det andra är om inte detta strider med konkurrensreglerna inom EU, säger Ulf Janzon.


Går utanför subventionen
Avslaget hindrar inte Paranova från att sälja Imigran i Sverige. Men företagets produkt omfattas inte av läkemedelssubventionen. Detta innebär att knappast några apotek kommer att ta hem det dyra läkemedlet. Minsta förpackningen av Imigran kostar drygt 400 kronor.
Däremot kan företaget möjligen sälja till sjukhusen, eftersom den försäljningen inte subventioneras. Å andra sidan är Imigran inte någon storsäljare inom slutenvården.