Läkemedelsförsäljningen stabiliseras på en lägre nivå

Det verkar som om läkemedelsreformen uppnått sitt syfte att bromsa läkemedelskostnaderna. Hittills kan man konstatera att kostnaden per recipe inte har ökat under 1997 och att förskjutningen mot dyrare läkemedel har bromsats upp. Vid en jämförelse  mellan 1996 och 1997 framgår det att det genomsnittliga antalet dygnsdoser per recipe har minskat. Minskningen är cirka 5,5 […]

18 jul 2002, kl 23:47
0

Det verkar som om läkemedelsreformen uppnått sitt syfte att bromsa läkemedelskostnaderna. Hittills kan man konstatera att kostnaden per recipe inte har ökat under 1997 och att förskjutningen mot dyrare läkemedel har bromsats upp.
Vid en jämförelse  mellan 1996 och 1997 framgår det att det genomsnittliga antalet dygnsdoser per recipe har minskat. Minskningen är cirka 5,5 procent om man jämför perioden före hamstringen med en period när effekterna av hamstringen upphört.
Det genomsnittliga antalet förpackningar per recipe har minskat med cirka 5,9 procent. Förpackningsantalet visar en svag tendens att sjunka över tiden.
Mängden läkemedel per recipe har minskat, men det är inte möjligt att avgöra om minskningen beror på att hushållen inte hämtat ut hela den förskrivna mängden och/eller valt bort mer kostsamma läkemedel eller om läkarna skriver ut mindre mängd läkemedel.