Annons

P-piller ökar cancerrisk för papillomasmittade kvinnor

Det är väl etablerat att det finns ett samband mellan humant papillomavirus och livmoderhalscancer. Enligt en internationell studie som presenteras i det kommande numret av Lancet ökar risken ytterligare för kvinnor som tar p-piller.

27 mar 2002, kl 16:16
0

Tidigare epidemiologiska studier har visat ett oklart samband mellan p-pilleranvändning och livmoderhalscancer. I den nya studien utgår forskarna ifrån att humant papillomavirus, som även orsakar kondylom, i princip är en förutsättning för att utveckla denna cancertyp. Därför undersökte man sambandet mellan p-pilleranvändning och cancer hos kvinnor smittade med viruset.

För de kvinnor som använt p-piller i mindre än fem år fanns ingen ökad risk. Däremot hade de som använt p-piller i fem till nio år nära tre gånger större risk och de som använt p-piller i mer än tio år fyra gånger större risk att utveckla cancer. I studien ingick undersökningar både på livmoderhalscancer som spritt sig och som var begränsad till vävnaden. Resultaten skilde sig inte mellan dessa grupper.

När kvinnorna börjat eller slutat med p-piller verkade inte ha något samband med cancerrisken, det samband som hittades berodde enbart på den totala tiden pillren använts.

Forskarna tycker att ansträngningar bör göras för att kvinnor som använder p-piller längre tid ska få tillgång till undersökningar av livmoderhalsen.