Ökad risk för hjärt-kärlhändelser med Champix

Personer som tidigare haft hjärt-kärlsjukdom och som behandlis med  rökavvänjningsmedlet Champix löper en ökad risk att drabbas på nytt. Det meddelar den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

17 jun 2011, kl 13:45
0

Pfizers preparat för rökavvänjning, Champix (vareniklin) har tidigare kopplats samman med psykiska biverkningar tycks också kunna öka risken för megativa hjärt-kärlhändelser hos patienter som redan haft hjärt-kärlsjukdom. Det är den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som granskat en vetenskaplig studie med 700 patienter. Med bakgrund av studien kommer produktresumén för Champix att ändras i USA

I studien fick patienter som redan haft sjukdomar i hjärta eller kärl behandling med antingen Champix eller placebo. Resultatet visade att personer som fått Champix löpte en något högre risk att drabbas av ytterligare sådana sjukdomar. I Champixgruppen drabbades till exempel två procent ab icke-dödliga hjärtattacker jämfört med 0,9 procent i placebogruppen.

Samtidigt visade studien att Champix gav bra resultat med avseende på att sluta röka FD meddelar också att de fortsätter att granska Champix säkerhetsprofil och har bett Pfizer att genomföra en större analys av alla befintliga studier av preparatet.