Annons

Svensk satsning på läkemedelsinformation

En svensk stiftelse med syfta att öka tillgången på objektiv
information om läkemedel har sett dagens ljus. Tanken är att den ska få
spridning utanför landets gränser.

17 jun 2011, kl 14:25
0

I stiftelsen, Swedish Institute for Drug Informatics,  ingår experter från bland annat Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Förkortningen är  Sidi och på torsdagen lanserade de sin sajt som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Ordförande i stiftelsens styrelse är Lars L Gustafsson, professor i klinisk farmakologi. På hemsidan framgår att Sidi ska verka för fritt spridande av korrekt och oberoende information om läkemedel och farmakologi i ett icke-vinstdrivande syfte. Lars L Gustafsson säger till nyhetsbrevet Pharma Online att det finns en brist på enkelt åtkomlig och trovärdig information om läkemedel både i Sverige och globalt och att det finns många informationsgivare med varierande saklighet.

Den nystartade sajten är på engelska så att informationen fler ska kunna tillgodogöra sig informationen.