Annons

Obehandlad bipolaritet ökar risk för fostret

Barn till mödrar med obehandlad bipolär sjukdom har högre risk att drabbas av tillväxthämning i fosterlivet än om mödrarna får behandling. Det visar ny svensk forskning.

13 nov 2012, kl 10:46
0

Annons

Tidigare studier har kopplat samman användning av stämningsstabiliserande läkemedel med komplikationer vid graviditet medan effekterna om sjukdomen inte behandlas i stort sett varit okända. Det har nu forskare vid Uppsala universitet och Karolinska sjukhuset studerat. Deras resultat har publicerats online i tidskriften BMJ.

Forskarna har samkört tre nationella hälsoregister och identifierat 320 mödrar med behandlad bipolär sjukdom och 554 obehandlade mödrar. De två grupperna jämfördes sedan var för sig med alla som födde barn under samma period, totalt drygt 330 000 kvinnor, från juli 2005 till och med december 2009. Resultaten justerades för flera faktorer som ålder, rökning eller diagnos för alkoholberoende.

Resultaten visar att både behandlade och obehandlade oftare förlöstes med kejsarsnitt, sugklocka eller tång. Det var också vanligare att de sjuka mödrarnas förlossningar inte startade spontant och båda gruppernas barn hade 50 procents ökad risk att födas för tidigt.

Men förutom det så hade barn till de obehandlade mödrarna större sannolikhet att födas med litet skallomfång och att drabbas av episoder med låga blodsockernivåer efter födseln, så kallad neonatal hypoglykemi.