Annons
Nytt alzheimerläkemedel misslyckas i fas III

Nytt alzheimerläkemedel misslyckas i fas III

Substansen förbättrade inte kognition och livskvalitet hos patienter med mild till måttlig sjukdom.

27 sep 2017, kl 08:01
0

Annons

Bioteknikbolaget Axovant meddelar i ett pressmeddelande att deras alzheimer-substans interpirdin inte nådde de primära effektmåtten förbättring av kognition och dagliga aktiviteter, i en nyligen avslutad fas III-prövning.

Interpirdin är en så kallad 5-HT6-antagonist som verkar genom att öka frisättningen av signalsubstansen acetylkolin i hjärnan. Acetylkolin tros ha en betydande roll för kognitionen, som vakenhet, minne och bedömningsförmåga – delar som försämras vid Alzheimers sjukdom.

I Axovants fas III-studie undersöktes effekten av interperdin på de primära effektmåtten kognition och daglig aktivitet hos patienter med mild till måttlig Alzheimer, som samtidigt behandlades med den godkända acetylkolinesterashämmaren donepezil.

De 1 315 patienterna i åldern 50 till 85 år som ingick i den dubbelblinda randomiserade studien fick antingen interpirdin, 35 milligram per dag i tablettform, eller placebo.

Studien pågick i 24 veckor och resultaten bedömdes utifrån en baslinje uppmätt innan studien startade. Analysen av studieresultaten visar att interpirdin i kombination med donepazil inte hade bättre effekt på kognition och dagliga aktiviteter än behandling med enbart donepazil.

I ett uttalande säger Axovants vd, David Hung, att man är ”extremt besvikna över studieresultaten”. Bolaget ger dock inte upp om interpirdin utan planerar att genomföra en fas II-studie med substansen i patienter med Lewykroppsdemens.

Axovant är ett bioteknikbolag med säte på Bermudas och med huvudkontor i London och ytterligare kontor i Basel och New York. Bolaget är listat på New York-börsen och aktien föll med mer än 70 procent efter de negativa fas III-resultaten.