Annons

Nya namn i Apotekarsocietetens styrelse

Vid helgens fullmäktigemöte i Apotekarsocieteten valdes en ny styrelse för de kommande två åren. Tre kvinnor avgick och tre män valdes in.

20 maj 2006, kl 14:45
0

Annons

Tre ledamöter hade avböjt omval ? Astrid Forsström, Astrid Kågedal och Kristina Luthman. Sålunda valdes tre nya ledamöter in i styrelsen, enligt valberedningens förslag. Dessa är docent Peter Höglund, överläkare och verksamhetschef för Region Skånes Kompetenscentrum för klinisk forskning; apotekare Thomas Straumits, chef för affärsutveckling vid Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, MSD; samt docent Srinivas Uppugunduri, apotekschef vid sjukhusapoteket vid universitetssjukhuset i Linköping.

Övriga ledamöter, som valdes in genom omval, är Hans Sievertsson (ordförande), Bengt Dahlström, Ulf Ellerfelt, Päivi Järvelä, Sofia Kälvemark Sporrong och Eva Sjökvist Saers.

Under mötet riktades kritik mot valberedningens förslag då det saknade representation från öppenvårdsfarmaci. Sektionen för öppenvårdsfarmaci, genom Andy Wallman, ansåg det speciellt viktigt i en tid då öppenvårdsfarmacin står inför stora förändringar genom diskussionerna om apoteksmonopolets vara eller icke vara. Andy Wallman uppmanade, på sektionens vägnar, den nya styrelsen att särskilt beakta öppenvårdsfarmacin.

Inför fullmäktige riktades också kritik mot den skeva könsfördelningen mellan dem som avböjt omval (tre kvinnor) och de som var föreslagna som nyval (tre män). Valberedningen uppmärksammade detta inför mötet och konstaterade att könsfördelningen i den gamla styrelsen var skev åt andra hållet, och menade att ?pendeln kan tyckas ha svängt något för långt??. Den totala könsfördelningen är idag sex män och tre kvinnor.