Nya cytostatika förbättrar prognosen vid tjocktarmscancer

Två cytostatika, irinotecan (Campto/Camptosar) och oxaliplatin (Eloxatin), har under de senaste åren förbättrat behandlingsmöjligheterna avsevärt vid avancerad tjocktarms- och ändtarmscancer.

27 okt 2002, kl 00:00
0

Medlen, som delvis har en komplementär profil, ges i kombination med de äldre medlen 5-fluorouracil (Flurablastin, Fluracedyl) och folinsyra. De sinsemellan kemiskt olika substanserna har under de senaste åren fört behandlingen av metastaserad kolorektalcancer en bra bit framåt.

Förbättrad tillvaro
Alkaloidderivatet irinotecan, som marknadsförs med produktnamnen Camptosar av Pharmacia i USA och Campto av Aventis i Sverige, har blivit en storsäljare. Medlet utgör standardbehandling framför allt i USA. I flera europeiska länder dominerar istället Sanofi-Synthelabos platinaförening oxaliplatin (Eloxatin).
– Båda preparaten är oerhört värdefulla och har gett oss en ny syn på metastaserad kolorektalcancer. De förbättrar tillvaron för många patienter, säger Maria Albertsson, onkolog på universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Hennes erfarenhet är att cirka 50 procent av de aktuella patienterna svarar på de nya behandlingsregimerna, jämfört med omkring 30 procent för den äldre standardbehandlingen.
– I överlevnad vinner man ofta månader, vilket är mycket när det gäller avancerad cancer.
I en ännu opublicerad, jämförande studie gav tillägg av oxaliplatin till standardbehandlingen bättre resultat på alla relevanta parametrar jämfört med standardbehandlingen plus irinotecan. Studien avbröts därför tidigare i år, vilket offentliggjordes i form av ett abstract vid en internationell konferens innan sommaren.
Studien omfattade totalt omkring 800 patienter och genomfördes på initiativ av amerikanska National Cancer Institute (NCI). Den publiceras sannolikt i januari.
– Fler studier behövs för att belägga en eventuell skillnad i effekt. Jag vill inte skriva under på att det ena preparatet skulle vara bättre än det andra, säger Maria Albertsson.

Olika regimer
Peter Nygren, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, är också tveksam till värdet av NCI-studien som en jämförelse mellan preparaten.
– Det här är en jämförelse av två regimer rakt av, men inom regimerna har fluorouracil getts på olika sätt. I oxaliplatinregimen har fluorouracil getts som 24-timmarsinfusion, vilket kan tänkas vara ett mer effektivt sätt. Man kan inte utifrån studien säga att oxaliplatin är bättre än irinotecan, säger Peter Nygren.
Eftersom studien tyder på att den europeiska behandlingsregimen kan ha fördelar gentemot den amerikanska, kan resultaten möjligen bidra till en framtida omprövning av standardbehandlingen i USA.
Maria Albertsson startar i genomsnitt behandling enligt någon av regimerna på en patient i veckan.
– Det är en stor fördel att det finns två medel att välja på eftersom de till viss del är komplementära vad gäller biverkningsprofilen.
Oxaliplatin kan bland annat ge en mild men kumulativ neurotoxisk effekt, som ibland är en begränsande faktor vid behandling.
För irinotecan är det vanligaste problemet illamående och svåra diarréer.