Ny NICE-rekommendation om coxiber

Selektiva cox 2-hämmare ska bara ges till patienter äldre än 65 år och till högriskpatienter anser brittiska NICE i en ny rekommendation.

23 aug 2001, kl 14:11
0

REKOMMENDATION National Institute for Clinical Excellence, NICE, publicerade i slutet av juli sina nya riktlinjer om hur cox-2-hämmare bör användas vid reumatisk ledsjukdom.

De selektiva cox 2-hämmarna ska inte användas rutinmässigt. De ska endast ges till patienter, i stället för vanliga NSAID-preparat, som har hög risk för magblödningar, särskilt patienter över 65 år. Cox-2-hämmarna bör bara förskrivas när det finns en visad klinisk nytta och långtidsanvändning bör undvikas.

Patienter med hjärtkärlsjukdom ska inte ges cox-2-hämmare, eftersom dessa patienter ofta får ASA. Risken för magblödningar ökar i kombination med cox-2hämmare.

I Sverige finns två selektiva cox 2-hämmare registrerade, celecoxib (Celebra)och rofecoxib (Vioxx). I NICE:s undersökning ingick även etodolak (ej registrerad i Sverige)och meloxikam (Mobic).