Annons

Ny lovande behandling mot MS

Alemtuzumab har visat sig vara mycket effektiv i behandlingen av multipel skleros, jämfört med betainterferon. Det nya läkemedlet nästan halverade förekomsten av skov.

1 nov 2012, kl 12:53
0

Annons

Foto: iStockphoto

Två randomiserade studier publicerade i tidskriften Lancet har undersökt effektiviteten av leukemiläkemedlet alemtuzumab jämfört med standardbehandlingen betainterferon. I den första studien undersöktes patienter som inte tidigare fått behandling mot MS. Efter två år hade 22 procent av dem som behandlades med alemtuzumab drabbats av skov, medan siffran var 40 procent i gruppen som behandlades med betainterferon.

Den andra studien undersökte effekten av alemtuzumab hos patienter som tidigare behandlats med betainterferon eller glatiramer. I gruppen som behandlades med alemtuzumab hade 35 procent fått ett nytt skov inom två år, medan motsvarande siffra var 51 procent i kontrollgruppen. Studien visade också att de funktionshinder som kommer med sjukdomen minskade. 

Behandlingen kan dock medföra risk för allvarliga, men behandlingsbara, biverkningar. Forskarna menar att behandlingen är så effektiv och drar därför slutsatsen att patienterna bör övervakas för att minska risken och kunna behandla dem effektivt.  

Almetuzumab har använts off label för att behandla MS under flera år. Nyligen avregistrerade Sanofi alemtuzumab på den amerikanska och europeiska marknaden, och företaget har nu ansökt om godkännande för MS-indikationen hos FDA och EMA, enligt Lancet.

Studierna har finansierats av Sanofi och Bayer Schering Pharma.