Annons

Ny behandling av Hodgkins lymfom

Det första läkemedlet för behandling av cancersjukdomen Hodgkins lymfom på 30 år har godkänts.

6 nov 2012, kl 10:54
0

Annons

I juli 2011 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA Adcetris (brentuximab vedotin) för behandling av patienter med Hodgkins lymfom som får återfall eller efter autolog stamcellstransplantation. Nu har kombinationsläkemedlet också fått ett villkorat godkännande av Europeiska kommissionen, det vill säga företaget ska komma in med kompletterande kliniska data för att bekräfta den positiva risk-nyttabedömning som EU nu fattat sitt beslut på.

När FDA gav läkemedlet godkänt var det också med en stark varningstext eftersom minst två patienter som behandlats med läkemedlet utvecklat en ovanlig hjärninfektion.

Adcetris är ett nytt läkemedel, det första på trettio år, för behandling av Hodgkins lymfom och storcelligt anaplastiskt lymfom. Det är en kombination av ett cellgift och en antikropp som specifikt binder till CD30, en markör för klassiskt Hodgkins lymfom och systemiskt storcelligt anaplastiskt lymfom. I Europa har läkemedlet fått status som särläkemedel. Cirka 67 000 människor får varje år diagnosen Hodgkins lymfom och cirka 1 500 anaplastiskt storcelligt lymfom.