Annons

Novo Nordisk fälls för lyxresor

Om ett läkemedelsföretag står som arrangör för en resa måste gällande regler följas, oavsett om läkaren bekostar hela eller delar av resan själv. Det fastslår IGM i två anmälningar med fällande utgång

20 apr 2007, kl 13:09
0

Annons

Den första anmälan gäller en diabeteskongress i Kapstaden, Sydafrika, dit Novo Nordisk arrangerade en resa. Enligt uppgift från deltagande läkare tillät företaget att anhöriga medföljde på resan, något som inte längre är tillåtet oavsett om vederbörande själv betalar sin resa. Möjligheter fanns även till sightseeing och utflykter, och deltagarna erbjöds att förlänga resan med vistelse på vingård.

Novo Nordisk framhåller att företaget kontrollerat med LIF om det var tillåtet att anordna en kongressresa till Sydafrika och fått till svar att det går bra. De menar att det då är absurt om det inte skulle vara tillåtet för deltagarna att på egen hand (och bekostnad) ta tillfället i akt och turista lite.
IGM fastslår att den som helt själv via resebyrå bokar en kongressresa också själv beslutar resans omfattning och vilka som deltar. Men om ett läkemedelsföretag i någon mån ikläder sig rollen av arrangör åtar man sig ett ansvar för att resan strikt följer träffade överenskommelser. Därmed får möjligheter för resenären att på eget initiativ utvidga resan till turistresa inte förekomma. Företaget får heller inte på något sätt medverka till anordnandet av sociala aktiviteter, sightseeing eller liknande, utanför det vetenskapliga programmet. Och anhöriga får under inga villkor medfölja, oavsett vem som betalar deras biljetter.
Novo Nordisk har handlat i strid med gällande avtal och IGM-avgiften sätts till 80 000 kr.


Pankor Laut Resort är en mycket exklusiv privatö i tropisk regnskog med femstjärnigt hotell. På denna ?Fantasy Island? anordnade Novo Nordisk en efterkongress i anslutning till en världskongress i gynekologi och obstretik (FIGO) i Kuala Lumpur, Malaysia.
Enligt uppgift från deltagare fanns även anhöriga med på resan.
Novo Nordisk anser att de följt gällande regelverk eftersom enbart deltagare som var vårdpersonal fick följa med.
På lyxön framhåller företaget att de inte valt de bungalows som var utplacerade i vattnet, som är klassificerade som lyxboende, utan standardrum på land.

I sin bedömning skriver IGM att företaget tycks göra tolkningen att anhöriga alltid kan medfölja om de anses tillhöra kategorin vårdpersonal. Men målgruppen för en internationell kongress kan inte anses vara vårdpersonal i allmänhet utan tillräcklig grad av utbildning och kompetens får anses krävas för att kunna tillgodogöra sig den avancerade information som en världskongress för specialister erbjuder.
Vad gäller kongressorten anser IGM att det inte råder något tvivel om att Pankor Laut Resort är ett sådant exklusivt boende som inte är förenligt med överenskommelsen, detta oaktat om villorna var utplacerade på pålar i vattnet eller ej.
Novo Nordisk har därmed handlat i strid med gällande avtal mellan LIF och SKL samt EFPIA och IFPMA Code of Practice. Avgiften bestäms till 80 000 kr.