Annons

Notiser – Mänsklig rättighet öppna apotek?

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, fullmäktige, beslutade nyligen att kalla Carola Lemne och Brita Wedel till nya hedersledamöter. Carola Lemne är vd för Danderyds sjukhus. Hon kallas till stor del för sitt stora engagemang för kliniska prövningar, där hon betytt mycket för att bygga upp ett utbildningsprogram inom klinisk prövning och gjort […]

19 jun 2006, kl 16:37
0

Annons

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten
Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, fullmäktige, beslutade nyligen att kalla Carola Lemne och Brita Wedel till nya hedersledamöter.
Carola Lemne är vd för Danderyds sjukhus. Hon kallas till stor del för sitt stora engagemang för kliniska prövningar, där hon betytt mycket för att bygga upp ett utbildningsprogram inom klinisk prövning och gjort Apotekarsocieteten ledande inom området.
Brita Wedel har ett förflutet inom Apoteket AB, på sjukhusapotek i Stanford, USA, och är idag konsult i Biostatistics KB. Enligt förslaget är Brita Wedel en förebild genom sitt breda engagemang och långsiktiga arbete inom Apotekarsocieteten. Hon söker kontinuerligt nya målgrupper, ett exempel är hennes engagemang för studenterna i regionen.

Biovitrum skapar Nordens största kontraktsforskningsbolag
Biovitrum knoppar av en del av sin forskningsverksamhet och skapar det nya företaget iNovacia. Företaget har trettiofem anställda och är enligt Biovitrum Nordens största kontraktsforskande bolag inom tidig läkemedelsutveckling.

Mänsklig rättighet öppna apotek?
Apotekaren Torsten Eklund överväger om han ska vända sig till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna eftersom han inte får öppna och driva ett apotek i Stockholm. Hans ansökan till regeringen har lämnats utan åtgärd med hänvisning till att lagen inte tillåter sådan etablering och att den socialdemokratiska regeringen vill ha det så.
Torsten Eklund kan också försöka få en EU-parlamentariker att driva frågan till EU-kommissionen.

Pet-centrum byggs ut
Astrazeneca ska i ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet satsa 80 miljoner kronor på verksamheten vid Pet-centrum. Avtalet innebär förutom att Pet-centrum kan köpa in ny utrustning ett utökat samarbete kring utveckling av läkemedel. Pet-centrum ingår som en del i Stockholm Brain Institute som är ett strategiskt forskningscentrum.

Nytt rökstoppsmedel godkänt i USA
Pfizer har nu fått sitt nya läkemedel mot nikotinberoende godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Varenicline sägs lindra suget och abstinensproblemen, samtidigt som det blockerar nikotinets förstärkande effekter.
Företaget har också en ansökan om godkännande liggande hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

250 000 inläggningar
Mer än en kvarts miljon britter läggs in på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar, enligt en uppskattning av den brittiska organisation British Medical Association. Kostnaden för att behandla dessa patienter beräknar organisationen till cirka sex miljarder svenska kronor. British Medical Organisation menar att vårdpersonal måste bli bättre på att rapportera biverkningar. På så sätt kan också inläggning på grund av sådana minska. I Storbritannien kan förutom läkare, även sköterskor och farmacevter rapportera biverkningar.

Skärpta regler för forskning
Sveriges kommuner och landsting, SKL och Läkemedelsindustriföreningen, Lif vill gemensamt komma åt att vetenskapliga studier används för att marknadsföra ett visst läkemedel. Därför kräver man nu hos socialdepartementet skärpta regler. De två organisationerna vill att etikprövningsnämnderna får till uppgift att etiskt pröva så kallade icke interventionsstudier. Men då behövs en lagändring.

Färre stängda apotek
I sommar kommer 51 av landets 950 apotek att vara stängda under delar av sommaren. Det är två färre än förra året. Men jämfört med 2002 är skillnaden betydlig. Då hade 92 apotek sommarstängt. En minskning med 45 procent.