Annons

NOTISER

Bildanalys vid läkemedelsutvecklingMed hjälp av datorprogram kan man mäta olika egenskaper hos levande celler och på så sätt få bättre möjligheter att leta efter effektiva läkemedel. Metoden med bildanalys ger även ökade möjligheter att förstå olika processer i levande celler, exempelvis hur cancer utvecklas.Joakim Lindblad har i en avhandling vid Uppsala Universitet tagit fram och […]

18 feb 2003, kl 11:18
0

Bildanalys vid läkemedelsutveckling
Med hjälp av datorprogram kan man mäta olika egenskaper hos levande celler och på så sätt få bättre möjligheter att leta efter effektiva läkemedel. Metoden med bildanalys ger även ökade möjligheter att förstå olika processer i levande celler, exempelvis hur cancer utvecklas.
Joakim Lindblad har i en avhandling vid Uppsala Universitet tagit fram och satt samman metoder för att göra mätningar av olika egenskaper hos celler med hjälp av datoriserad bildanalys. Avhandlingen omfattar hela processen, från att man får en bild i datorn till att man får reda på vilka av cellerna som reagerade på ett tillfört ämne.

Proinsulinhalt risk för typ 2-diabetes
Den så kallade proinsulinhalten i blodet kan användas för att förutsäga risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdom. Det visar Björn Zethelius som i sin avhandling jämfört hur olika metoder för att mäta insulinhalten kan användas som riskmarkörer. Konventionella insulinmätmetoder är ospecifika och mäter immunoreaktivt insulin som innehåller både proinsulin och insulin.
Sammanfattningsvis visar resultaten av avhandlingen att det snarare är proinsulinhalten och inte insulinnivån i blodet som står för de observerade sambanden med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Viagra för sexproblem av antidepressiva
Sildenafil (Viagra) är effektiv när det gäller att behandla sexuell dysfunktion som är kopplad till terapi med antidepressiva läkemedel. Det visar en placebokontrollerad studie publicerad i JAMA (2003;289:56).
I studien ingick 90 patienter i en medelålder av 45 år som hade behandlats med antidepressiva läkemedel i tre till fyra år. Hälften av patienterna med aktiv behandling fick bättre sexliv.