Annons
Modernas vaccin godkänns i EU för 6-11-åringar
Foto: Istock

Modernas vaccin godkänns i EU för 6-11-åringar

Företaget Modernas vaccin mot covid-19 får klartecken av EMA även för barn i åldrarna 6-11 år.

24 feb 2022, kl 16:13
0

Annons

Spikevax, företaget Modernas mRNA-vaccin mot covid-19, bör få ges även till barn i åldrarna 6-11 år. Det anser EU:s läkemedelsmyndighet EMA som nu rekommenderar EU-godkännande av det utökade åldersspannet. Rekommendationen kommer efter ett utlåtande från expertkommittén CHMP.

Halva dosen Spikevax till de yngre

Nyligen blev Australien första land i världen att godkänna Spikevax för den aktuella åldersgruppen och nu följer alltså EU efter. Tidigare är det enbart covid-19-vaccinet från Pfizer/Biontech, Comirnaty, som har EU-godkännande för så unga barn (5-11 år).

Modernas Spikevax har hittills varit godkänt från 12 år och uppåt.

Till de yngre barnen ska en lägre dos, halva den dos som används i högre åldrar, ges. Grundvaccinationen består precis som hos äldre av två injektioner med fyra veckors mellanrum.

Samma effekter som hos äldre

EMA:s rekommendation baseras på en studie som visade att Spikevax ger ett immunsvar hos 6-11-åringar som är jämförbart med immunsvaret i åldrarna 18-25 år. Biverkningsprofilen var också jämförbar. De vanligaste biverkningarna var smärta, rodnad och svullnad på injektionsstället, trötthet, huvudvärk, frossa, illamående, kräkningar, ömma eller svullna lymfkörtlar i armhålan, feber samt muskel- och ledvärk. Biverkningarna var vanligen milda till måttliga och gick över inom några dagar.

EMA bedömer att nyttan av Spikevax är större än riskerna även i åldrarna 6-11 år, särskilt när det gäller barn med ökad risk för svår covid-19.

Det är EU-kommissionen som fattar det slutliga beslutet om godkännande. Kommissionen brukar dock följa EMA:s rekommendationer.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten covid-19-vaccinering bara för de barn i åldrarna 5-11 år som tillhör vissa medicinska riskgrupper.