Annons
Lagändring gör sprututbyte mer tillgängligt

Lagändring gör sprututbyte mer tillgängligt

Regeringen föreslår att det ska gå att delta i sprututbyte utan att vara bosatt i den aktuella regionen.

25 feb 2022, kl 10:33
0

Annons

För att göra sprututbyte mer lättillgängligt lägger nu regeringen fram ett lagförslag om ändrade regler för denna verksamhet. Regeringen vill ta bort kravet på att personen ska vara mantalsskriven i den region där sprututbytet sker.

– Tillgängligheten till sprututbyte ska inte bero på var någon är skriven. Genom den här lagändringen ska personer med missbruk eller beroende få bättre möjlighet till rätt vård, samtidigt som vi förstärker smittskyddsarbetet, säger socialminister Lena Hallengreni ett pressmeddelande.

Lagändringen föreslås träda i kraft redan 1 augusti i år.

Detta är ännu ett steg i ett flerårigt arbete för att öka tillgängligheten till sprututbyte för personer som missbrukar injektionspreparat. I en tidigare lagändringen sänktes bland annat åldersgränsen från 20 till 18 år.

Sprututbytesverksamheten är framför allt till för att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner. På många håll är sprututbytet även kopplat till så kallade naloxonprogram. Dessa går ut på att göra läkemedlet naloxon, ett motgift mot opioidöverdoser, tillgängligt för personer som är i riskzonen för sådana överdoser. I denna satsning är syftet att minska den höga svenska narkotikadödligheten.