Misstanke om prishöjning inför amerikansk sjukvårdsreform

Demokratiska representanter från det amerikanska representanthuset
vill utreda om läkemedelsföretagen är i färd med att smyghöja priserna
inför en eventuell sjukvårdsreform. De kräver att höjningarna jämförs
med konsumentprisindex.

19 nov 2009, kl 13:54
0

Annons

Det var efter att prishöjningar på några av de bäst säljande receptbelagda läkemedlen uppmärksammats av en lobbygrupp för äldre amerikaner som krav på utredning kom. Lobbygruppen påpekar att priserna på vissa preparat har höjts med omkring nio procent på ett år.

Frågan har fått de demokratiska politikerna Henry Waxman och Charles Rangel som båda sitter i representanthuset att vända sig till den utredande instansen GAO. GAO, eller Government Accountability Office ansvarar för att utreda ärenden som har med utbetalningar av publika medel att göra.

Waxman och Rangel vill att GAO tittar noggrannare på prisfrågan och jämför de aktuella höjningarna med konsumentprisindex och ger besked om vilka specifika läkemedel som svarar för de största prishöjningarna. De ber också GAO om att förbereda ett förslag som gör det möjligt att följa prisutvecklingen av läkemedel fortlöpande.

Frågan om läkemedelspriser är högaktuell i USA eftersom industrin förväntas bidra med omkring 80 miljarder dollar i besparingar över en tioårsperiod om sjukvårdsreformen går igenom. Analytiker har under en tid varnat för att flera av de stora företagen kommer att höja priserna inför reformen.