Annons

Missbrukande kvinnor
återfår fertilitet
vid behandling med buprenorfin

Behandling med buprenorfin påverkar inte ägglossningen hos kvinnor på samma sätt som behandling med det morfinliknande preparatet metadon. Ett resultat av detta är att flera kvinnor som behandlats med buprenorfin på grund av sitt heroinberoende blivit gravida.

10 sep 2002, kl 12:49
0

Det är inte ovanligt att ägglossningen upphör hos kvinnor som missbrukar heroin. Vid metadonbehandling som är den vanligaste medicinska behandlingen vid heroinberoende kvarstår ofta infertiliteten.

Sedan några år tillbaka är också buprenorfin (Subutex) en godkänd substitutionsbehandling vid opiatberoende. Och buprenorfin påverkar inte ägglossningen så som till exempel heroin och metadon.

När barnutredaren Marie-Anne Egerö i Stockholm började undersöka effekterna av buprenorfinbehandling fann hon att många av de behandlade kvinnorna blivit gravida.

? I dagsläget har 18 av 36 kvinnor, som jag spårat, blivit gravida sedan de påbörjade behandling med buprenorfin. Och det är betydligt fler än kvinnor som behandlas med metadon.

Totalt har ett knappt 50-tal kvinnor behandlats med buprenorfin på grund av opiatmissbruk sedan slutet av 90-talet.

Marie-Anne Egerö hoppas nu att hon ska få anslag för att kunna gå vidare med de här fynden, för att bland annat undersöka hur det går för barnen och mammorna.

? Men vad vi vet nu, bland annat från studier som gjorts i andra europeiska länder, påverkas inte heller fostret på samma sätt som barn till mödrar som använder heroin eller metadon. De barnen uppvisar till exempel svårare abstinenser och behöver en avtrappning efter förlossningen, säger Marie-Anne Egerö.

? Barnen till mödrar som behandlats med buprenorfin har, verkar det, betydligt lindrigare abstinenssymtom.