Annons
Förslag om miljö, apotek och cannabis
Riksdagen samlad i kammaren för votering. Foto: Ingemar Edfalk.

Förslag om miljö, apotek och cannabis

Den allmänna motionstiden, när riksdagens ledamöter har fritt fram att lämna förslag, gick ut i går. Vi har tittat närmare på motionerna inom läkemedelsområdet.

6 okt 2017, kl 11:55
0

Annons

Totalt lämnades 3 848 motioner in under den allmänna motionstiden. Av dem rörde drygt 120 läkemedelsområdet.

Flitigast att motionera var liksom förra året representanter för Moderaterna, som lämnat in 38 motioner med koppling till läkemedel, följda av Sverigedemokraterna med 18 och Socialdemokraterna med 14 motioner. Med sex motioner hade Miljöpartiet lämnat in minst antal motioner inom läkemedelsområdet.

Under den allmänna motionstiden, som pågår från och med riksmötets öppnande till och med 15 dagar efter regeringen lämnat sin budgetproposition, kan riksdagsledamöterna lämna in förslag inom i stort sett vilket område som helst.

Ett tema bland årets motioner inom läkemedelsområdet är läkemedel och miljö. En motion från (S) belyser föroreningen av Östersjön och lyfter fram behovet av mer forskning kring kemikalier och läkemedel i avloppsvattnet. Motionärerna vill bland annat se en modernisering av avloppsreningen i anläggningar kring Östersjön för att minska utsläppen av mikroföreningar från läkemedel.

En motion från Miljöpartiet handlar om möjligheten för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval. Motionären påtalar att dagens system inte tar hänsyn till vilken miljöpåverkan tillverkningen av olika läkemedel har och vill att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket får i uppdrag att föra in även den aspekten i systemet med generikautbytet.

En representant för Kristdemokraterna motionerar om att hpv-vaccin bör införas för pojkar och hänvisar till att även pojkar drabbas av viruset och för det vidare. Motionären påpekar också att Norge inför hpv-vaccin för pojkar nästa år och att Sverige bör följa efter. Svenska Folkhälsomyndigheten har utrett frågan med rekommendationen att vaccinet ska ges även till pojkar. Förslaget har varit ute på remiss och bereds nu i regeringskansliet.

En motion från Sverigedemokraterna handlar om cannabis som läkemedel och i en motivering beskriver motionärerna vilka fördelar de ser med cannabis- och hampabaserade läkemedel mot en rad sjukdomstillstånd, både vad gäller effekt och säkerhet. Man uppmanar därför regeringen att återkomma med förslag för att utveckla svensk forskning kring cannabis- och hampabaserade läkemedel.

Återkommande frågor i den allmänna motionsfloden är läkares livslånga förskrivningsrätt och apotekare som avlastning i vården. Så också i år.

En moderat motionär vill att regeringen ser över regelverket och ändrar det så att läkares förskrivningsrätt automatiskt upphör vid 67 års ålder. En livslång förskrivningsrätt innebär enligt motionären en fara ”inte minst när det gäller risken för felmedicinering och även ur ett narkotikapolitiskt synsätt”. Läkare som är yrkesaktiva efter 67 års ålder ska kunna ansöka om dispens för att få fortsätta förskriva läkemedel, enligt förslaget.

Från moderat håll kommer också en motion om att införa ett farmaceutiskt läkemedelssortiment på apotek. Detta skulle enligt motionären ”ge enskilda människor större möjligheter att vårda sig själva – samtidigt som resurser kan frigöras i vård och omsorg”. Läkemedlen det handlar om skulle vara för enklare åkommor, förvaras bakom disk och endast säljas i kombination med rådgivning från apotekens personal.

Frågan om farmaceutiskt sortiment på apotek är något som både branschföreningen Sveriges Apoteksförening och professionsförbundet Sveriges Farmaceuter ställer sig bakom, medan representanter från vården är mer skeptiska. Frågan diskuterades bland annat på Läkemedelskongressen förra året, något som Läkemedelsvärlden.se rapporterade om.

Den nu avslutade allmänna motionsperioden är den sista innan nästa års riksdagsval. De inkomna motionerna granskas av riksdagens centralkansli och om de uppfyller kraven för vad riksdagen kan besluta om hänvisas de till något av riksdagens utskott för beredning. I utskotten gås förslagen i motionerna igenom och utskotten lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta om innan den röstar i kammaren.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng