Annons

Metaanalys visar förhöjd självmordsrisk med paroxetin

Den ökade risk för självmordsaktivitet som SSRI-läkemedlet paroxetin (Seroxat) visat hos barn och ungdomar kan vara ett faktum även hos vuxna. Den slutsatsen drar en norsk forskargrupp efter att ha analyserat 16 paroxetinstudier.

22 aug 2005, kl 11:14
0

I 16 kliniska studier av det storsäljande antidepressiva läkemedlet paroxetin, som inkluderade mer än 1500 personer, gjordes sju självmordsförsök av personer i paroxetingrupperna, men bara ett av personer som fått placebo.

Även självmordstankar var vanligare bland de paroxetinbehandlade, med en faktor tre till ett.

Studien är utförd av Ivar Aursnes och medarbetare vid Oslo universitet och nyligen publicerad i tidskriften BMC Medicine. Den uppmärksammas i dagens utgåva av brittiska The Times.