Annons

Mer intensiv blodproppshämmande behandling efter hjärtinfarkt

En ny avhandling vid Umeå universitet visar att trombocyters aktivitet ökar markant efter en hjärtinfarkt, trots pågående behandling. Därför måste behandlingen individualiseras och vara ännu mer intensiv under de första dygnen efter en infarkt.

13 feb 2012, kl 13:21
0

Annons

Fredrik Björklund är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och kliniskt verksam som hjärtspecialist vid Östersunds sjukhus. Han har analyserat över 500 patienter som vårdats för akut hjärtinfarkt vid hjärtenheten på Östersunds sjukhus. Bland annat har han studerat trombocyternas aktivitet under de första dygnen av en hjärtinfarkt. I avhandlingen kan han nu visa att deras aktivitet ökar kraftigt under de första dygnen efter en akut hjärtinfarkt, trots pågående behandling. Ökningen är särskilt stor hos patienter med diabetes samt hos dem som drabbas av lunginflammation eller visar tecken på samtidig inflammation av annan orsak.

Forskargruppen har också funnit att dålig njurfunktion eller kraftig försämring av funktionen hos de som tidigare är njurfriska, tydligt ökar risken för död efter en akut hjärtinfarkt.

– Behandling med blodproppshämmande mediciner är en balansgång, där alltför kraftig hämning av blodplättarna kan leda till komplikationer i form av blödningar, inte minst hos äldre som enligt studien dessutom har högre aktivitet hos blodplättarna jämfört med yngre, säger Fredrik Björklund.

Framtida utprovning av blodproppshämmande mediciner kan leda till bättre resultat genom att ge mer intensiv behandling till särskilda riskgrupper, framför allt under de första dygnen.