Annons

Mer artrit bland barn till missbrukare

Risken att drabbas av artrit är större i familjer med missbruk enligt en kanadensisk studie.

8 apr 2014, kl 09:39
0

Annons

Risken för artrit tycks högre bland barn som växer upp i missbruksmiljö.

Kanadensiska forskare har analyserat data från en befolkningsstudie som gjordes i Kanada 2005. De fann att bland de över 13000 vuxna deltagarna var risken 30 procent högre att drabbas av artrit som vuxen om man hade en familjebakgrund med missbruk jämfört med om man växt upp i en familj utan missbruk av alkohol.
– Vi tror att svårigheter i barndomen förändrar hur en person reagerar på stress. Barn som växer upp i en missbruksmiljö växer upp med en kronisk stress som kan skapa en långvarig dysfunktion i kroppens stressresponssystem. Och förändringar i responssystemet kan knytas till artrit, säger ledaren för forskargruppen, Esme Fuller-Thomson till nättidningen Medscape.

Det var efter att ha kontrollerat för riskfaktorer kopplade till kronisk sjukdom, som forskarna fann en klar signifikans mellan föräldrars alkoholmissbruk och vuxna barns artrit.Samtidigt är forskarna tydliga med att det är omöjligt att fastslå ett kausalt samband eftersom datamaterialet är hämtat från en befolkningsstudie.
Studien är publicerad i International Journal of Population Research .