Annons

Mätmetod med brister används flitigt

Visuell analog skala, Vas, har uppenbara brister när det gäller att mäta smärta i forskningssammanhang. Trots nya metoder används Vas fortfarande ofta.

22 apr 2003, kl 10:07
0

Att mäta smärta är svårt. Smärta är en individuell upplevelse och det gäller att fånga upp patientens egen bedömning. Vas är kanske den mest välkända metoden för smärtskattning. På en tiogradig skala där ena änden motsvaras av ingen smärta och den andra av outhärdlig smärta får patienten märka ut var hon eller han befinner sig just nu.
? Vas är det sämsta du kan använda. Det är det minst tillförlitliga instrument som finns för det är ingen linjär mätning trots att man tror det, säger Elisabeth Svensson, professor i medicinsk statistik och epidemiologi vid Örebro universitet.
Trots detta är mycket av smärtforskningen gjord enbart med Vas som mätmetod och den används också mycket fortfarande.

Vas ingen lätt metod
Andra tekniker är till exempel att använda en form av skala där patienten istället får ange ord som passar in på smärtan. I formulär kan patienter beskriva förändringar i livskvalitet eller påverkan på fysisk aktivitet.
Smärtteckning är en metod där patienten på en tecknad figur får rita ut var smärtan sitter och om den är stickande, molande, brännande och så vidare. Sjukgymnaster kan studera om patienten rör sig i ett speciellt mönster för att undvika smärtan. I en metod ges patienten elektrisk ström i ökande intensitet och uppmanas att säga till när strömmen överensstämmer med den smärta de upplever.
? Man tror att Vas är en lätt metod. Men för den som aldrig haft riktigt ont är det svårt att säga vad som motsvarar högsta steget på skalan. Olika metoder kan fungera olika bra för olika patienter, säger Iréne Lund, legitimerad sjukgymnast som forskar på smärta på Karolinska institutet.