Marianne Boivie, Landstingsförbundet: ?Läkemedelsindustrin får för bra betalt?

Läkemedelsindustrin får för bra betalt i Sverige. Det menar Marianne Boivie, ansvarig för Landstingsförbundets läkemedelsprojekt som nu ser över förutsättningarna för landstingens övertagande av läkemedelsnotan.? Av de övriga länderna i Europa är det i princip bara Schweiz som betalar bättre, säger hon.

20 jul 2002, kl 16:22
0

Annons

Från och med 1998 kommer landstingen att ta över kostnaderna för alla läkemedel i öppenvården. Samtidigt kommer man också att överta prisförhandlingen av dessa läkemedel. Med anledning av denna läkemedelsreform går nu Landstingsförbundet igenom prissituationen i Sverige och jämför den med övriga Europa. Det man ser är att läkemedelspriserna i Sverige, sett som apotekens utpriser (AUP) ligger i de lägre divisionerna i Europa medan Sverige ligger bland toppländerna när det gäller det pris som läkemedelsindustrin får, det s k droghandelns inköpspris (DIP).
Det som Marianne Boivie stöder sig på är alldeles färska siffror från Apoteksbolaget som har tagit fram ett europeiskt läkemedelsindex med 1996 års läkemedelsstatistik som grund. Det man har gjort är att skapa en läkemedelskorg med cirka 400 läkemedel för vilka man har jämfört apotekens inköpspriser (AIP) i elva andra europeiska länder. Med hjälp av dessa inköpspriser och marginalerna för respektive länders grossister ? droghandlare ? har Apoteksbolaget sedan räknat fram de priser som läkemedelsindustrin säljer för till droghandeln (DIP). Dessa priser är annars väl förborgade affärshemligheter i alla länder.
På liknande sätt har de olika ländernas utförsäljningspriser (AUP) räknats fram med hjälp av apoteksmarginalerna.


Landstingen förhandlar 1998
? Vi säger alltid att vi har så låga läkemedelspriser i Sverige och det stämmer kanske när vi tittar på apotekens utförsäljningspriser, men industrin i Sverige får mycket bra betalt tycker jag, säger Marianne Boivie. Sverige ligger i topp, det är i princip bara Schweiz som har priser över de vi betalar industrin.
Anledningen till att det blir sådana här skillnader i priserna är främst att den svenska distributionen av läkemedel är betydligt billigare än andra europeiska länders, men det beror även på att Apoteksbolagets marginal är lägre än andra länders apotekspåslag.
Läkemedelsindustrin bör nog huka i bänkarna inför årsskiftet, för nästa år är det nämligen Marianne Boivie och hennes landstingskollegor som kommer att sätta läkemedelspriserna i Sverige.
? Självklart är det vi som bör föra de reella förhandlingarna med läkemedelsindustrin 1998. Inte som idag när vi kommer in och får ha synpunkter när allt redan är färdigförhandlat mellan industrin och RFV, säger Marianne Boivie.
Det kommer dock fortfarande vara en myndighet som fastslår priset, men det är mest en formalitet, menar Marianne Boivie. Beslutet måste kunna överklagas ? och då krävs det att det är en myndighet som fattat det.


Priserna kan omförhandlas
Marianne Boivie menar också att det är väldigt svårt att sätta rätt pris på ett läkemedel innan det har funnits ute i den kliniska verkligheten ett tag. Därför ser hon också framför sig andra förändringar i dagens förhandlingssystem.
? Vi vet i allmänhet för lite om ett nytt läkemedel för att kunna sätta ett pris på det. Därför kommer det att bli viktigt att följa upp läkemedlen efter godkännandet. Jag kan se ett system där vi förhandlar fram ett preliminärt pris som vi sedan förhandlar om efter ett tag, säger hon.