Annons

Många studenter välkomnar högre krav

FARMACEVTISK UTBILDNING, ÅTTONDE INLÄGGET, BEMÖTANDE AV JOHAN LUNDQVISTS INLÄGG

14 nov 2003, kl 14:51
0

Annons

Jag uppskattar Johan Lundqvists politiska engagemang för Sveriges välfärd genom insatser för ökat antal högskoleutbildade parallellt med bibehållen hög utbildningskvalitet. Däremot har Johan Lundqvist fullständigt missuppfattat eller medvetet förvrängt min tidigare insändare (LMV 10/03). Genom att tolka in en icke existerande diskriminerande underton i mina ord försöker han att undergräva trovärdigheten av mina åsikter. Vilka högskolan är till för har absolut ingenting med rastillhörighet, religion eller sexuell läggning att göra, vilket jag heller aldrig har påstått! Vad debatten och därmed min insändare handlar om är ingenting annat än grundläggande behörighet samt förmåga att förvärva tillräckliga kunskaper för att klara sitt framtida yrkesliv.

I sin kritiska insändare framhåller Johan Lundqvist även att det råder brist på sakligt redovisade bevis i mina argument. Johan Lundqvist, som ledamot i kommunfullmäktige, borde själv veta att det knappast leder till en konstruktiv debatt att hänga ut och kritisera enskilda individer eller institutioner framför stor publik! Att framföra sakliga bevis utan att gå till personangrepp är i detta fall en omöjlighet och mitt mål var och är istället att varna för en generell tendens för sänkta krav genom hela utbildningen.
Responsen på min insändare har varit positiv och det har visat sig att fler studenter än förväntat delar min uppfattning och välkomnar högre krav. De flesta studenter vill ha lite utmaning och har man ägnat mycket tid åt att förbereda sig inför en tenta är besvikelsen stor då den till stor del består av gamla tentauppgifter. Ska det verkligen vara så att den student som har gått igenom flest gamla tentor och lärt sig uppgifter utantill lyckas bäst på tentan? Syftet med en examination är ju att ge ett rättvisande mått på studentens kunskaper, vilket ställer krav på dess utformning.
De samtal om utbildningskvalitet som jag har haft med ansvariga personer har varit givande, vilket indikerar att Björn Lindekes insändare har tagits på allvar och att vilja till förbättring finns. Jag vill även tacka för Ingrid Nylander och Lennart Denckers bemötande av mitt inlägg och välkomnar deras förslag

om graderade betyg (LMV 10/03). För apotekarutbildningen vid Göteborgs universitet tillämpas redan detta system och samma betygsregler i Uppsala skulle öka både studiemotivation och konkurrenskraft.
Jag hoppas att andra, såväl universitetsanställda som politiker, kommer att ansluta sig till Ingrid Nylander och Lennart Dencker vid farmaceutiska fakulteten, som i sitt inlägg tydligt deklarerat sin vilja att aktivt verka för hög utbildningskvalitet.

Anna Celén
Apotekarstuderande, Uppsala