Annons

Malarialäkemedel håller inte måttet

Över en tredjedel av de malarialäkemedel som genomgick ett
kvalitetstest fick underkänt och en nästan lika stor andel bestod av en
typ som WHO diskvalificerat. Läkemedlen hade inhandlats i sex länder i
den del av Afrika och världen som är värst drabbad av malaria.

7 maj 2008, kl 14:36
0

Annons

För drygt två år sedan gick WHO ut med nya riktlinjer vid behandling av malaria, där artemisinin-baserad kombinationsterapi är att föredra. Monoterapi med artemisinin rekommenderas inte, eftersom det fungerar sämre och leder till resistensutveckling hos malariaparasiterna.

I en studie publicerad i tidskriften Plos One framkommer att 33 procent av en grupp testade malarialäkemedel var just artemisinin-baserade monoterapier. Forskarna har besökt ett antal försäljningsställen i sex länder i Afrika och låtsats föreställa kunder. De har bett om en förpackning av alla tillgängliga malariamediciner som finns inne, utom klorokin, och dessa har sedan testats.

Förutom att omkring en tredjedel av de 195 förpackningarna innehöll läkemedel som alltså var olämpliga utifrån WHO:s riktlinjer, föll även 35 procent när det gällde kvaliteten. Endera innehöll de inte tillräckligt hög nivå av farmacevtiskt aktiv substans eller också löste de inte upp sig som de skulle.

Forskarna menar att dessa underkända läkemedel äventyrar patienternas säkerhet samtidigt som framtida malariabehandling hotas av resistensutvecklingen. Att WHO har agerat är inte tillräckligt utan även andra internationella organ måste utöva påtryckningar för att få till stånd en förändring, menar de. Dessutom anser de att enkla läkemedelstest borde kunna genomföras på lokal nivå för att öka kontrollen.