Annons
Lund tar täten i europeisk del av Cancer Moonshot
Lunds universitetshus. Foto: Nina Ransmyr, Lunds universitet

Lund tar täten i europeisk del av Cancer Moonshot

Lunds universitet leder europeiskt center för Moonshot, Obama-regeringens storsatsning på cancerforskning.

13 sep 2017, kl 10:30
0

Annons

György Marko-Varga

György Marko-Varga, professor i biomedicinsk teknik vid Lunds universitet, leder sedan juni i år ett handplockat forskarteam med dryg 20 forskare. Det är inom området klinisk proteinvetenskap som de i samarbete med andra forskarteam från ett tiotal länder nu driver den internationella forskningen framåt.

– Det här är en fantastisk möjlighet att nå ändra fram, det vill säga att få fram nya diagnostiska verktyg för att kunna hjälpa patienterna, säger György Marko-Varga. Det är ett guldläge för mig som professor inom det här fältet.

Konkret handlar det om utveckla biobanker och proteinsekvenserings-laboratorier. För en ökad kunskap om proteinernas roll i utvecklingen av cancer är central för att förstå cancersjukdomar.

– Det är en utmaning som hälso- och sjukvården lägger enormt mycket resurser på. Vi har inte varit väldigt framgångsrika hittills, inte läkemedelsföretagen heller, säger György Marko-Varga.

Men nu är även företagen med i satsningen. György Marko-Varga berättar att de enorma databaser som nu byggs upp kommer att utgöra grunden för den nya generationen målsökande läkemedel.

– Det här är ett unikt program, säger han. Jag har inte sett något liknande.

Om några dagar kommer György Marko-Varga att vara på världskongressen Human Proteome Oganization World Congress, HUPO, i Dublin, tillsammans med övriga spjutspetsforskare inom protein- och cancerforskning. Dit kommer även Joe Biden, Barack Obamas vicepresident som är den som tagit initiativet till Cancer Moonshot. I Dublin kommer György Marko-Varga tillsammans med de amerikanska forskarna att gå igenom strategin för arbetet.

Den öppna databas som är syftet med projektet kommer att innehålla data från 75 000 patienter och innefatta allt som är relevant för cancerforskningen: blodprover, vävnadsprover, medicinering och uppföljning.

För en kort tid sedan blev det klart att HUPO-kongressen år 2020 kommer att arrangeras i Sverige, med Apotekarsocieteten som värd, som Läkemedelsvärlden.se då skrev om. Professor György Marko-Varga representerar Swedish Proteomic Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som tagit fram det vetenskapliga programmet för kongressen.

Redan då, 2020, kommer förhoppningsvis forskningen och forskningsutbytet inom protein- och cancerforskningen att ha tagit flera kliv framåt.