Apotekarsocieteten vann kamp om proteomikmöte

Apotekarsocieteten vann kamp om proteomikmöte

Världskongressen för proteomik kommer år 2020 att arrangeras i Sverige med Apotekarsocieteten som värd.

8 sep 2017, kl 08:20
0

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

György Marko-Varga

I konkurrens med flera internationella kandidater föll valet på Apotekarsocieteten och Sverige som värd för den internationella konferensen för proteomik, HUPO, år 2020.

– Vi är glada och stolta. Sverige är framstående inom proteomik och nu får vi möjlighet att synliggöra detta på högsta internationella nivå, säger Karin Meyer, vd på Apotekarsocieteten, i ett uttalande i samband med att nyheten offentliggjordes.

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner i biologiska prov och tekniken kan bland annat användas för att hitta biomarkörer och i utveckling av biologiska läkemedel – ett område som den svenska regeringen tilldelat stora resurser.

Även den nationella forskningsinfrastrukturen Scilifelab är exempel på svenska initiativ inom proteomikområdet, och som sannolikt föll valkommittén i smaken.

Bakom konferensen står den vetenskapliga världsorganisationen, Human Proteome Organisation, HUPO. Organisationens syfte är att främja kunskap och utveckling på proteomikområdet och den årliga världskongressen HUPO World Congress anordnas enligt ett roterande schema i olika delar av världen. Årets möte äger rum i Dublin på Irland.

Konferensen i Sverige år 2020 blir den första i Skandinavien. György Marko Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, menar att valet av  Stockholm och Apotekarsocieteten som värd för arrangemanget, är ett kvitto på den vetenskapliga kvalitet man besitter inom området.

– Vi erbjuder ett vetenskapligt program av yppersta världsklass där vi för första gången involverar såväl läkemedelsindustrin som hälso- och sjukvården för att ta proteomiken till nästa nivå, säger György Marko Varga, i ett uttalande.