Annons

Lovande forskningsresultat mot melanom

En forskningssubstans kan innebära ett genombrott i behandlingen av
metastaserande melanom. Substansen PLX4032 bromsade cancerutvecklingen
hos åtta av tio patienter  i tidig klinisk prövning.

26 aug 2010, kl 11:51
0

Annons

Malignt melanom behandlas med hjälp av lokal kirurgi där de cancerangripna hudpartierna avlägsnas. Om melanomet metastaserar till andra delar av kroppen finns det inte mycket att göra för att bromsa cancerns framfart. Men nu tänds ett litet hopp om att det kanske finns ett effektivt läkemedel på gång.

Det är det amerikanska biotechbolaget Plexxikons substans PLX4032, som i en fas I-studie med en slags fas II-förlängning, kan visa att den har potential att bromsa metastaserande melanom i åtta av tio patienter drabbade av en viss typ av melanom. Studien publiceras idag i New England Journal of Medicine, NEJM.

Det handlar om melanom med en mutation som kallas V600E BRAF-mutationen och den förekommer i mellan 40 och 60 procent av alla melanom. I den senare delen av studien behandlades 32 patienter med just den typen av metastaserande melanom och då lyckades PLX4032 mer eller mindre bromsa cancern hos 24 och helt stoppa den hos två patienter.
Oroväckande är dock att tio patienter utvecklade skivepitelcancer i huden som en biverkan av behandlingen.

Företaget Plexxikon, som har ett samarbete med Roche kring substansen, har fortsatt forskningsprogrammet kring PLX4032 och fas III-studier som bättre kommer att visa värdet av substansen pågår.