Annons

Långsam minskning av ökningen

Under det första kvartalet minskade ökningstakten i läkemedelsförsäljningen något jämfört med samma period förra året. Ökningen var 4,8 procent i förhållande till första kvartalet 2001. Motsvarande ökning var i fjol 6,1 procent. Totalförsäljningen av läkemedel (förmån plus egenavgift) landade i mars på drygt 1,9 miljarder kronor. Kanske kan de aktuella reformerna på läkemedelsområdet bidra till […]

25 apr 2002, kl 18:17
0

Under det första kvartalet minskade ökningstakten i läkemedelsförsäljningen något jämfört med samma period förra året. Ökningen var 4,8 procent i förhållande till första kvartalet 2001. Motsvarande ökning var i fjol 6,1 procent.
Totalförsäljningen av läkemedel (förmån plus egenavgift) landade i mars på drygt 1,9 miljarder kronor.

Kanske kan de aktuella reformerna på läkemedelsområdet bidra till att ytterligare minska ökningstakten. Detta kommer förstås att bevakas med stort intresse av företrädare för staten, landstingen, läkemedelsindustrin med flera.
Från den 1 oktober införs allmänna byten till generika på apoteken. Reformens besparingspotential har ifrågasatts från många håll.

Samtidigt startar den nya läkemedelsförmånsnämnden sin verksamhet. Nämnden ska besluta huruvida läkemedel skall ingå i förmånen samt förhandla om läkemedelspriserna med industrin.