Annons

?Läkemedelsverket tänker mer på industrin än barnen?

SSRI TILL BARN, TREDJE INLÄGGET, REPLIK PÅ BJÖRN BEERMANNS INLÄGG I LMV 3/05

29 mar 2005, kl 13:36
0

Man kan, som Björn Beermann, förhala förbudet mot antidepressiva medel till barn genom att hänvisa till fortsatta europeiska utredningar. Men Läkemedelsverket har ett eget ansvar. Man finns till ?för patienternas och allmänhetens säkerhet?. Den uppgiften har man svikit. Inget antidepressivt medel är godkänt för barn i Sverige. Ändå har Läkemedelsverkets vetenskapliga råd gjort reklam för sådan behandling. Bevisen från kliniska studier visar att medlen i jämförelse med placebo inte har positiv effekt och ger en tvåfaldig ökning i risken för självmordsbeteende hos barn.

Som FDA skrev i oktober, efter att ha gjort samma bedömning som det brittiska MHRA: ?Det har fastställts ett orsakssamband för antidepressiva medel när det gäller att skapa självmordsbenägenhet hos pediatriska patienter.?
Efter att i tio år hävdat motsatsen fick man medge att den ökade självmordstendensen inte var ett resultat av barnens ?underliggande depression? utan orsakades av de antidepressiva medlen. Men vi har bara, främst genom Beermann, fått höra Läkemedelsverket göra uttalanden som ?Att deprimerade människor kan bli självmordsbenägna av sina mediciner är välkänt. Ofta är det ett tecken på ett tillfrisknande, att medicinen fungerar.? (AB mars 04).

Beermann när i sitt inlägg i LMV förhoppningen att Prozac snart ska godkännas för barn ? trots att medlet ger en ökad självmordsrisk för just barn. Det är cyniskt men symtomatiskt för en myndighet som placerar läkemedelsindustrins hälsa i första rummet.

Janne Larsson
Lärare, Hägersten