Annons

Läkemedelsanvändningen rekordhög: Kostnaderna ökade med 1,8 miljarder

Förra året sålde Apoteket AB läkemedel för 20,1 miljarder kronor (AIP). Jämfört med året innan är det en ökning med 9,8 procent. Sedan hamstringen 1996 har kostnaderna ökat med 29 procent.

22 aug 2002, kl 17:47
0

Kostnaderna för läkemedel fortsatte uppåt under 2000, något som ständigt debatteras och speciellt under hösten i och med Olof Edhags läkemedelsutredning. Under året steg kostnaderna med 1,8 miljarder kronor till
20,1 miljarder kronor vilket är den högsta noteringen någonsin. Jämfört med hamstringsåret 1996 har kostnaderna stigit med 4,5 miljarder kronor.
Däremot har ökningstakten minskat, från 11,4 procent 1999 till 9,8 procent för 2000. Enligt Apoteket AB beror detta sannolikt på ökad kostnadsmedvetenhet hos landsting och förskrivare och att en högre kostnadsandel har överförts till patienterna. Apotekets marginal har dessutom sänkts med cirka 1 procent.
De ökade kostnaderna kan förklaras med volymökning samt en övergång från äldre och billigare till nya och dyrare läkemedel.
Inför detta och nästa år spår Apoteket AB att kostnaderna fortsätter att öka, men i en dämpad takt.
? En första prognos talar för en kostnadsökning på sju procent för 2001 och 2002, jämfört med runt 10-12 procent de senare åren, säger Thony Björk, informationschef på Apoteket AB.


Tre grupper dominerar
De största ATC-grupperna var nervsystemet (N) med en försäljning på 3,84 miljarder kronor, matsmältningsorgan och ämnesomsättning (A) med 3,16 miljarder och hjärta och kretslopp (C) som slutade på 2,99 miljarder. Dessa tre grupper står för 49 procent av den totala försäljningen.
Den enskilt största gruppen var protonpumpshämmarna med en försäljning på 1,15 miljarder. Däremot är ökningen bara två procent. En trolig anledning är landstingens och flera kommittéers idoga arbete att få förskrivare att ordinera billigare preparat än det marknadsledande Losec. Dessutom har andelen parallellimporterat Losec minskat kraftigt. Det har även sammanfallit med en aggressiv marknadsföring av Lanzo från Wyeth Lederle. Den senare ökade sin försäljning med runt
150 procent under året.
Användningen, räknad som definierade dygnsdoser DDD, ökade med 2,2 procent under året till 5 miljarder DDD. Det är en ökning med 0,1 miljarder DDD jämfört med 1999. Därmed har användningen enligt DDD nått strax över den topp som blev i och med hamstringen i slutet av 1996.


Patienternas andel ökade
Gränsen för högkostnadsskydd har under året varit 1 800 kronor, fördelad enligt en komplicerad trappmodell där patienten betalar en större eller mindre del av kostnaden upp till 4 300 kronor. Enligt Edhags utredning föreslås trappan tas bort och patienten skall betala hela summan upp till 1 800 kronor innan högkostnadsskyddet träder in.
Enligt statistik från Apoteket AB har patientandelen ökat från 4,3 till 4,8 miljarder kronor under året, en ökning med knappt tolv procent. Patienternas andel av den totala kostnaden ökade under året från 22,8 procent till 23,6 procent. Under samma tid har landstingens andel ökat med drygt sex procent till 15,6 miljarder kronor.
Bland läkemedel mot hjärtkärlsjukdomar står angiotensin II-antagonister för den största ökningen med 41 procent. Kraftig marknadsföring, snarare än övertygande klinisk dokumentation, förklarar den starka ökningen. Ett flertal större studier är dock på gång och beräknas vara klara inom ett till tre år.
Statinernas ökning på 33 procent beror på ändrade behandlingsrekommendationer för behandling av förhöjda blodfetter. Betablockerare och ACE-hämmare ökar försäljningen med sex respektive fyra procent. Trots fortsatt kritik mot kalciumantagonisterna ökar deras försäljning med fyra procent.
Inom den största ATC-gruppen (N) fortsätter försäljningen att öka för SSRI-preparaten med 15 procent. Underdiagnostik och inadekvat behandling verkar ge utrymme för utökad användning av dessa läkemedel.
Sett till definierade dygnsdoser, DDD, ökar användningen av interferoner mest med 37 procent. Det beror av utökad behandling av multipel skleros. Intressant är även att användningen av medel mot erektionsstörningar fortsätter att öka, plus 18 procent.
Det stora raset under året, som Läkemedelsvärlden har skrivit om tidigare, svarar antiobesitasmedlen för. Under året har Xenical, det än så länge enda läkemedlet i gruppen, tappat 26 procent i försäljning. Utebliven klinisk effekt och en trolig överförskrivning i början är sannolika skäl till nedgången. Försäljningen var dock fortsatt dubbelt så stor till kvinnor jämfört med män vilket inte motsvaras av en lika stor skillnad i fetma.
För receptfria läkemedel ökade försäljningen med nästan sex procent till 1,9 miljarder kronor. Intressant att notera är den stora ökningen för Ipren med 24 procent. Var det någon som sa att reklam inte fungerar? 
20 storsäljare 2000 AUP 2000 Förändring
 miljoner kr %


Losec Mups 755 -0,8
Zocord 540 25,0
Cipramil 484 10,5
Seloken ZOC 309 5,1
Xenical 299 -23,9
Pulmicort T 283 -6,3
Renitec 271 -0,4
Imigran 271 -0,4
Zoloft 263 34,9
Plendil 245 4,7
Lipitor 234 67,1
Genotropin 223 -7,1
Losec 214 -35,9
Viagra 187 20,6
Lanzo 186 148,0
Eprex 173 10,9
Sandimmun N 146 -9,3
Seroxat 134 8,1
Norvasc 126 12,5
Zyprexa 118 22,9


Dessa tjugo läkemedel utgör 26 procent av receptbelagda läkemedel
 
Receptfritt för 1,9 miljarder kronor AUP 2000 Förändring
 miljoner kr %


Alvedon 206 0,6
Treo 174 3,5
Nicorette 158 2,6
Ipren 91 24,1
Nicotinell 87 13,2
Nezeril 56 6,9
Panodil 52 3,4
Vitamineral 48 8,5
Nasin 36 4,3
Novalucol 30 1,1
Clarityn 29 10,9
Otrivin 29 5,7
Regaine 29 -6,2
Zantac Brus 29 -7,5
Pevaryl 28 -2,1
Fludent 26 6,1
Nikotugg 25 5,5
Curadon 23 -12,8
Magnecyl 22 -7,2
Vectavir 21 ?
 
10 ATC-grupper svarar för 55 procent av den totala kostnadsökningen


 Ökning AIP 2000
 % miljoner kr


Adrenergika o övriga antiastmatika 117,9 146
Selektiva immunsuppresiva medel 78,4 389
Trombocytaggregationshämmande medel 48,7 174
Angiotensin II-antagonister 33,3 188
Statiner 33,2 843
Övriga antidepresssiva medel 31,3 256
Coxiber 27,8 147
Interferoner 22,4 306
Faktor VIII-preparat 19,3 408
SSRI 15,5 893
 
Sex enskilda preparat som ökar mest 2000


 Ökning AIP 2000 AIP 1999
  % miljoner kr miljoner kr


Remicade 1560 86 5
Vioxx 838 102 11
Lanzo 156 177 69
Lipitor 71 225 131
Zocord 25 497 396
Enbrel – 79 0


Dessa läkemedel står för 30 procent av den totala ökningen
 
Skillnad mellan män och kvinnor


De fem största läkemedelsgrupperna


Män Kvinnor
Statiner (2) Protonpumpshämmare (1)
Protonpumpshämmare (1) SSRI (2)
Antihemofilifaktorer (3) Statiner (3)
SSRI (5) Naturliga/halvsyntetiska östrogener (5)
ACE-hämmare (4) Triptaner (7)De fem största preparaten


Män Kvinnor
Losec Mups (1) Losec Mups (1)
Zocord (2) Cipramil (2)
Viagra (4) Zocord (7)
Renitec (3) Imigran (4)
Cipramil (7) Xenical (3)


AUP. Placering 1999 inom parentes