Annons

Lågt förtroende för Apotekets ledning bland personalen

Apotekets nya organisation är dåligt förankrad hos personalen, som dessutom har ett rekordlågt förtroende för den högsta ledningen inom företaget.

23 sep 2002, kl 13:39
0

Annons

Enligt en ny arbetsmiljöundersökning från Farmaciförbundet är det bara 15 procent av de anställda som har förtroende för Apotekets ledning. För två år sedan var samma siffra 23 procent. Stress, delaktighet och framtidstro har inte heller förbättrats.
? Redan vid undersökningen för två år sedan var det oroande. Vi trodde att ledningen inom Apoteket skulle ha gjort något, men situationen är densamma, säger Gun-Britt Mellin, ombudsman på Farmaciförbundet.
Thony Björk är informationsdirektör i Apoteket. Han menar att man tar resultatet på största allvar.
? De ger oss anledning att öka våra insatser för att få till stånd en bra dialog kring vår verksamhetsutveckling. Samtidigt är vi i ledningen helt övertygade om att den utveckling vi är inne på är fullt nödvändig.
Enligt Farmaciförbundet är det mest slående i undersökningen att bara tio procent tror att den nya organisationen kommer att leda till en bättre verksamhet.
Dessutom är förvirringen stor kring vem som är chef på apoteket. Närmare hälften svarar chefsfarmacevt, trots att något personalansvar inte ligger i den funktionen.

Stress och sjukskrivning
Undersökningen visar också att 60 procent anser att det är för stressigt på jobbet, mot 58 procent för två år sedan. 60 procent vill ha mer tid för att kunna informera kunderna om läkemedelsanvändning och bara åtta procent hinner hålla sig uppdaterad med nyheter inom läkemedelsområdet. Samtidigt oroar sig en tredjedel för att recepthanteringen inte görs korrekt.
? Det är naturligt att man upplever stress vid förändringar. När de organisatoriska förändringarna har satt sig är vi övertygade om att vi kommer att få en annan bild, säger Thony Björk.
Även på Sveriges Farmacevtförbund, SFF, känner man igen problemen.
? Stress och sjukskrivningar är ett stort problem som det verkar finnas en okunskap om inom företaget, menar Camilla Frankelius, vice förbundsdirektör på SFF.
? Det råder ingalunda okunskap om problemet. Vi för en kontinuerlig dialog med de fackliga organisationerna för att hitta lämpliga insatser, säger Thony Björk.

Friskvård och kompetens
För att råda bot på bristerna kräver Farmaciförbundet friskvård på betald arbetstid, 2,5 timmes egen kompetensutveckling i veckan och en arbetsorganisation där varje anställds kompetens utnyttjas bättre.
? Det kan man göra genom att utveckla teamarbetet där en receptarie assisteras av två apotekstekniker. Det frigör recep-tarietid för mer avancerad rådgivning till de receptkunder som behöver det, säger Gun-Britt Mellin.
Farmaciförbundet anser att arbetsmiljöfrågan är högaktuell eftersom Apoteket har utsett 2003 till Hälsans år.
? De har fått rapporten och vi har bett att få träffa Apotekets ledning i slutet av september. Vi måste tillsammans komma fram med en åtgärdsplan, säger Gun-Britt Mellin.
Fredrik Hed