Annons

Läkemedelsnotan fortsätter skena

Totalförsäljningen inom läkemedelsförmånen mellan januari och augusti var 7,0 procent högre än under samma månader 2001. Den del som betalas av landstingen/staten har dock stigit ännu mer; under januari till augusti var den 7,8 procent högre jämfört med motsvarande tidsperiod förra året.Dessa utgifter är drygt 450 miljoner kronor högre än de statliga bidragen, och fortsätter […]

23 sep 2002, kl 11:35
0

Annons

Totalförsäljningen inom läkemedelsförmånen mellan januari och augusti var 7,0 procent högre än under samma månader 2001.
Den del som betalas av landstingen/staten har dock stigit ännu mer; under januari till augusti var den 7,8 procent högre jämfört med motsvarande tidsperiod förra året.
Dessa utgifter är drygt 450 miljoner kronor högre än de statliga bidragen, och fortsätter utvecklingen i samma takt kommer det slutliga underskottet för landstingen i förhållande till statsbidragen att hamna på över 600 miljoner kronor. Kanske kan generikareformen som införs den 1 oktober minska underskottet något.

Kostnadsökningen beror som tidigare på att mer läkemedel konsumeras, att äldre läkemedel ersätts av nya, dyrare samt i liten utsträckning prishöjningar.
Ökningen är allra störst på Gotland (plus 11,6 procent), följt av Västernorrlands län, Jönköpings län och Skåne län. Läkemedelskostnaderna ökar minst i Norrbottens län.