Actar satsar på Parkinson

Det nya läkemedelsföretaget Actar lättar nu på förlåten till sina forskningsprojekt.

23 sep 2002, kl 13:39
0

Läkemedelsföretaget Actar, som startades i fjol med pengar från fem universitet, KTH och Teknikbrostiftelsen, har rönt ett stort intresse bland läkemedelsforskare på universiteten.
Företaget, som satsar på tidig läkemedelsutveckling för senare utlicensiering, har sedan starten utvärderat 45 akademiska projekt.
? Vi har nu identifierat de 4-5 projekt som vi tror har störst utvecklingspotential och börjat arbeta med två av dessa, säger Göran Häss, vd på Actar.
Ett av de utvalda projekten är inriktat på Parkinsons sjukdom. Projektets måltavla är ett tidigare oexploaterat, CNS-selektivt receptorkomplex inom dopaminsystemet. I september startade företaget ett andra projekt, som avser att identifiera nya metoder för antiinflammatorisk behandling hos patienter med astma, inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis.
? Angreppspunkten här är de vita blodkropparnas migration till områden med inflammation, säger Göran Häss.