Kraftig minskning av död i aids

I Kina har dödligheten i aids minskat med nästan två tredjedelar sedan behandling med antiretrovirala läkemedel blev gratis.

25 maj 2011, kl 13:24
0

Idag beräknar kinesiska forskare att drygt 60 procent av de som behöver medicinering med hiv-läkemedel också får det. Det ska jämföras med 2002 då i princip ingen behandlades mot sjukdomen. Det innebär, enligt den studie som kinesiska forskare vid landets hälsovårdsministerium publicerat i Lancet Infectious Diseases, att dödligheten i sjukdomen minskat med 64 procent räknat i personår.

Att man så
framgångsrikt på så kort tid minskat dödligheten beror på att forskare lyckades övertyga de kinesiska ledarna om att gratis behandling var en riktig strategi, kommenterade en amerikanska aids-specialisten Myron Cohen rapporten.

Men det finns
också en annan mörkare sida av aidsproblematiken i Kina. I en annan rapport kritiseras de kinesiska hälso- och sjukvårdssystemet för att hiv-smittade inte får vård vid sjukhusen. Den rapporten bygger på intervjuer med patienter och sjukvårdspersonal som vittnar om att hiv-smittade till exempel nekas operationer. Att diskrimineringen av hiv-smittade är ett problem understryks av medarbetare vid Kinas nationella center för aids.