Annons
Kosttillskott kan påverka läkemedelsbehandling

Kosttillskott kan påverka läkemedelsbehandling

Att ta örtmedicin samtidigt som receptförskrivna läkemedel kan innebära risk för allvarliga biverkningar.

30 jan 2018, kl 12:56
2

Vanliga kosttillskott och växtbaserade produkter som johannesört, Ginkgo biloba och ginseng kan ge allvarliga biverkningar om de tas samtidigt som receptförskrivna läkemedel. Det visar en studie publicerad i British Journal of Clinical Pharmacology.

I en litteraturstudie sökte sydafrikanska forskare igenom databaserna Pubmed, the Cochrane library, Medline och Scopus med sökord som bland annat: örtmedicin, örttillskott, fytokemikalier, läkemedelsinteraktioner och biverkningar. Sökningen omfattade artiklar publicerade mellan 2001 och 2017.

Totalt fann de 49 fallbeskrivningar och två observationsstudier av läkemedelsbiverkningar där patienten också ätit örtmedicin. Majoriteten, 31 procent, av patienterna i fallstudierna var diagnosticerade med hjärtkärlsjukdom, 22 procent hade någon form av cancer och 16 procent hade genomgått en njurtransplantation.

De vanligaste läkemedlen i patientgrupperna var warfarin, alkylerande läkemedel respektive immunhämmande cyklosporiner. Samtliga patienter åt också någon form av örtmedicin som exempelvis johannesört eller ginseng.

För att bedöma styrkan i orsakssambandet mellan ört-läkemedelsinteraktionen och den uppkomna biverkningen använde forskarna två olika metoder, Horn´s drug interaction probability scale och Roussel uclaf causality assessment method.

I 59 procent av de 49 fallbeskrivningarna bedömdes de rapporterade biverkningarna ”troligt” eller ”mycket troligt” ha berott på interaktion mellan örttillskottet och det receptförskrivna läkemedlet. I 37 procent av fallen klassades det som ”möjligt” och i 4 procent av fallen som ”tveksamt”.

De vanligaste biverkningarna var förhöjda levervärden, förhöjt INR-värde (mått på koagulation), gastrointestinala störningar samt njurskador.

En trolig förklaring, beroende på örttillskott och läkemedel, är enligt forskarna att båda substanserna bryts ned av samma enzym. Till exempel bryts warfarin till största delen ned av enzymet CYP2C9. De biverkningar som forskarna fann när patienter samtidigt åt exempelvis johannesört, goijibär och kamomillte kan bero på att samma enzymsystem bryter ned även dessa substanser, vilket ger sämre nedbrytning av warfarin och därmed förändrad effekt av läkemedlet.

I artikeln skriver forskarna att risken för interaktion mellan kosttillskott och receptförskrivna läkemedel måste uppmärksammas. De menar att många patienter tar dessa tillskott och sällan vill sluta ta dem och att man sällan berättar om det för sin behandlande läkare.

”Det är högst motiverat att öka patientmedvetenheten om den potentiella interaktionen mellan örter och receptbelagda läkemedel och vilka konsekvenser det kan få.”, skriver forskarna.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Antingen ginkgo (svenskt namn) eller Ginkgo biloba (vetenskapligt namn) – men inte ginko balboa (Rockys kusin?)…