Kostnadseffektivt att behandla med Cozaar

En ny studie visar att det är kostnadseffektivt att behandla hypertoniker med samtidig vänsterkammarhypertrofi med losartan (Cozaar).

16 jun 2004, kl 16:59
0

Annons

Det är professor Bengt Jönsson vid Handelshögskolan i Stockholm som har gjort en hälsoekonomisk utvärdering av Life-studien som publicerades för två år sedan. Den nya hälsoekonomiska studien presenterades i dag vid ESH i Paris.

Life-studien jämförde AII-antagonisten losartan (Cozaar) med betablockeraren atenolol (Tenormin) på patienter med hypertoni och vänsterkammarhypertrofi. Studien visade att losartan minskar den relativa risken för mortalitet och morbiditet med 13 procent jämfört med atenolol. Dessutom visade positiva resultat avseende stroke ? risken för fatal och ickefatal stroke minskade med 25 procent.

Kostnadseffektiviteten är beräknad för stroke, och visar att losartan minskade strokerelaterade kostnader i Life-studien med 8 318 kronor per patient. Det uppnås genom att incidensen av stroke var mindre i losartangruppen (4,9 procent) jämfört med i atenololgruppen (6,5 procent).

Enligt Bengt Jönsson studie är nettokostnaden för en stroke 287 000 kronor. Det ger en uppskattad kostnad om 41 000 kronor för losartan, för varje vunnet levnadsår om en stroke undviks. Enligt Bengt Jönsson är losartan jämfört med atenolol en kostnadseffektiv behandling.

I Sverige belastas sjukvården och samhället årliga kostnader om cirka 13 miljarder kronor relaterat till stroke.