Annons

Kommittéerna styr byte till generika

Läkemedelskommittéerna har stort inflytande över apotekens byte till generika.

27 okt 2002, kl 00:00
0

Ytterst är det apoteken som via sina lagerhållningsrutiner bestämmer vilka preparat som byte kan ske till på apoteket. Detta klargjordes efter socialutskottets behandling av den senaste läkemedelspropositionen, där man preciserade en formulering om att byte ska ske till det billigaste tillgängliga preparatet på det lokala apoteket.
– Något av de billigaste preparaten på marknaden ska generellt finnas på lager på varje apotek, säger Apotekets informationsdirektör Thony Björk.

Intressekonflikt
De generika som finns på läkemedelskommittéernas rekommendationslistor lagerhålls i regel på apoteken. Byte lär följaktligen ofta ske till dessa preparat, så länge de tillhör de billigaste i sortimentet. Ett skäl för apoteken att försöka följa kommittéernas generikarekommendationer är att kunderna då slipper få olika läkemedel på olika apotek inom samma region.
Snabba prisändringar riskerar dock göra rekommendationerna inaktuella – och därmed utan inflytande på den generiska substitutionen. Flera kommittéer kommer dock att försöka få till stånd garantier för att tillverkare vars preparat rekommenderas håller marknadens lägsta pris under den aktuella tidsperioden.
– Det finns en intressekonflikt mellan lagstiftarens ambition att skapa ett dynamiskt system, där det lägsta priset alltid vinner spelet, och kommittéernas vilja att få en användning av preparat med god leveranssäkerhet och så få byten mellan preparat som möjligt för den enskilde patienten, säger Anders Carlsten, apotekare och kommittéledamot i Göteborg.

Snabba prisändringar väntas
Av allt att döma kommer prisförändringar på generika att kunna ske snabbt och ofta framöver. I den rapport som den så kallade prisarbetsgruppen på Socialdepartementet överlämnade till socialminister Lars Engqvist i slutet av september (se artikel på nyhetsplats) föreslås ett förenklat förfarande för prissättning av generika och parallellimporterade läkemedel. Om det begärda priset är lägre eller samma som det dyraste utbytbara läkemedlet som ingår i förmånerna, skall Läkemedelsförmånsnämnden med automatik besluta att medlet ska ingå i förmånen och fastställa det begärda priset.

Regional generikagrupp
Sammantaget har ändå de kommittéer som specificerar rekommendationer på fabrikatnivå stort inflytande över vilka preparat som i slutändan expedieras till kunden inom ramen för generikareformen. Eftersom prisförändringar väntas ske ofta blir kraven på att dessa rekommendationer uppdateras kontinuerligt högre än hittills.
– Frågan är om kommittéerna kommer att anse sig ha resurser till denna hantering, säger Thony Björk.
I Västra Götaland har en så kallad generikagrupp tillsatts på regional nivå, som med jämna mellanrum kommer att ta ställning till vilka generika och parallellimporterade preparat som ska rekommenderas.
Dessa rekommendationer kommer att publiceras på kommittéernas hemsida som komplement till de tryckta rekommendationslistorna i regionen.
– Det är inte rimligt att man lägger energi på dessa frågeställningar inom samtliga terapigrupper, de bör istället fokusera på de medicinska bedömningarna, säger Anders Carlsten.