Kombination mot hepatit godkänns

Ett nytt kombinationspreparat för behandling av hepatit C är på väg mot godkännande.

15 Okt 2014, kl 10:20
0

Det är läkemedelsföretaget Gilead som lanserar Harvoni. Det är ett preparat som kombinerar den redan godkända substansen sofosbuvir (Sovaldi) med en ny aktiv substans, ledipasvir.

Preparatet godkändes nyligen i USA och är nu också på väg mot ett godkännande i Europa. EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP, har arbetat extra snabbt för att ta fram en rekommendation och nu ligger beslutet för godkännande hos EU-kommissionen. Den snabba handläggningen från CHMP är reserverad för bedömning av läkemedel som anses vara av stort värde för folkhälsan.

Godkännandet bygger på resultat från tre studier med totalt 1 518 patienter som tidigare inte behandlats för sin infektion eller där den inte fungerat. I försöken jämfördes behandlingen med eller utan tillägg av ribavirin.I studierna blev minst 94 procent av deltagarna virusfria oberoende av tillägg med ribavirin.

I USA beräknas en behandling på tre månader kosta närmare 100 000 dollar. I USA lever cirka tre miljoner människor med hepatit C, i Sverige cirka 50 000