Annons

Kombination bättre för reumatiker

Det ger bättre effekt om läkemedlen etanercept och metotrexat kombinera än om de ges var för sig. Det visar en internationell studie som letts av Lars Klareskog vid Karolinska universitetssjukhuset.

27 feb 2004, kl 00:46
0

Annons

686 patienter med aktiv reumatoid artrit randomiserades till antingen 25 mg subkutant etanercept två gånger per vecka (n=223), upp till 20 mg metotrexat per vecka (n=228) eller en kombination av dessa två (n=231).

Den kliniska effekten undersöktes enligt poängkriterier från den amerikanska reumatologföreningen, ACR (American college of rheumatology), samt så kallad sjukdomsaktivitetspoäng (DAS, Disease activity score).

Hos 80 procent av patienterna på kombinationsbehandling stannade sjukdomsutvecklingen upp, och hos 35 procent av patienterna på kombinationsbehandlingen gick sjukdomen tillbaka, enligt DAS. Motsvarande siffra för dem som fick etanercept var 16 procent och 13 procent för dem som fick metotrexat.

? Det här är första gången som det visas att erosion hos patienter med reumatoid artrit kan förbättras. Det betyder att det är både biologiskt och kliniskt möjligt att reparera förstörda leder, säger Lars Klareskog i ett pressmeddelande.

De patienter som randomiserades till kombinationsbehandlingen uppvisade signifikant bättre ACR-poäng avseende symtomförbättring efter sex månader än de patienter som randomiserades till de enskilda behandlingarna.

Antalet patienter som uppvisade infektioner, en vanlig biverkan med etanercept, eller andra biverkningar, var lika i de tre behandlingsgrupperna. Däremot var irritation vid injetionsstället signifikant vanligare bland dem som fick etanercept. Dessutom var illamående och kräkningar signifikant vanligare bland dem som fick metotrexat.