Annons

?Klortalidon är ett potent läkemedel?

OLANZAPIN, KLORTALIDON OCH ASCOT-STUDIEN; SVAR PÅ CURT FURBERGS INLÄGG (SE LÄNK I HÖGERMARGINALEN)

20 jan 2006, kl 19:01
0

Debatten om betydelsen av läkemedelseffekter på glukosmetabolismen fortsätter. Curt Furberg menar att det är skillnad på hyperglykemi orsakad av olika farmaka, men är detta en kvalitativ eller kvantitativ skillnad? Sannolikt är det så att mer effektfulla farmaka åstadkommer större metabol påverkan än mindre effektfulla, till exempel är klortalidon ett 1.5-2 gånger starkare tiazid-diuretikum än lågdos hydroklortiazid (Carter BL, et al, Hypertension 2004; 43:4-9) och har därmed inte bara en mer påtaglig blodtryckssänkande effekt utan även större metabol inverkan.

Detta kan ha betydelse på lång sikt inte bara för makrovaskulära komplikationer (som studerades i ALLHAT) utan även för de viktiga mikrovaskulära komplikationerna. Ett idag rekommenderat sätt att mildra negativa metabola effekter inom hypertoniområdet kan därför vara att kombinera med läkemedel som blockerar renin-angiotensin systemet, till exempel en ACE-hämmare med lågdostiazid. Detta blir en effektiv kardiovaskulär prevention för många patienter.

Peter Nilsson
Docent, universitetslektor
Universitetssjukhuset MAS, Malmö