Annons

Klartecken för Gsk att köpa Tika

Konkurrensverket säger okej till Astrazenecas försäljning av
dotterbolaget Tika till Gsk. Detta trots att affären innebär att
köparen Gsk får en särställning vad gäller av försäljningen av
receptfritt paracetamol i Sverige.

7 apr 2009, kl 10:52
0

Annons

Det var i november 2008 som avtalet mellan brittiska Glaxosmithkline, Gsk, och Astrazeneca tillkännagavs. Avtalet innebär att Gsk köper dotterbolaget Tika av Astrazeneca och därmed flera receptfria läkemedel för omkring 1 770 miljoner kronor. Bland produkterna som nu övergår till Gsk finns Alvedon, Reliv och Nezeril (paracetamol) och Nasin (oxymetazolin) samt Miniform (dimetikon).

När affären blev känd startade Konkurrensverket en särskild utredning med anledning av att Gsk i och med den får en mycket stark ställning inom försäljningen av receptfria produkter mot värk och feber. Det blir det enda företag som säljer receptfritt paracetamol i Sverige.

Nu meddelar Konkurrensverket meddelat att de ger sitt klartecken till affären. Den kommer inte innebära att konkurrensen hämmas på området menar myndigheten. En viktig faktor som verket tagit hänsyn till är omregleringen av apoteksmarknaden som de kommer att innebära nya förutsättningar för försäljningen av receptfria läkemedel, men det är ingenting som gör att de behöver vidta någon åtgärd.

Försäljningen av Tikas produkter uppgick 2007 till 335 miljoner kronor.